Zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podjęcie decyzji o zamknięciu spółki, wiąże się z koniecznością przeprowadzenia długotrwałego procesu likwidacyjnego spółki.

Jeśli jednak taka decyzja zapadła, należy dokładnie dowiedzieć się jak wygląda zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najważniejszą czynnością jest dopilnowanie terminów oraz złożenie kompletnej i poprawnie sporządzonej dokumentacji.

Likwidacją spółki zajmują się ustanowieni w uchwale likwidatorzy.

Zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się na poniższej dokumentacji:
– uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki
– uchwała o otwarciu likwidacji
– uchwała o ustanowieniu likwidatorów
– zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o otwarciu likwidacji
– dowody opłat wymaganych za wnioski w Krajowy Rejestrze Sądowym
– ogłoszenie likwidacji oraz wniosek jego zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
– bilans otwarcia likwidacji
– sprawozdanie finansowe
– sprawozdanie prac likwidatorów
– wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

Jeśli planują Państwo zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to koniecznie należy przygotować odpowiednie dokumenty, które następnie trzeba należycie wypełnić i przekazać do odpowiedniego organu.