Jak w 2019 złożyć sprawozdanie finansowe?

Od 1 października 2019 roku sprawozdanie finansowe należy przekazywać do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Dokument ten należy sporządzić w formacie XML, a następnie podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podpis elektroniczny to cyfrowa wersja tradycyjnego podpisu, za pomocą której można potwierdzić swoją tożsamość w sieci. E-podpis należy kupić u jednego z dostawców, a następnie go skonfigurować i aktywować. Strukturę tę nabywa się na określony czas. Po jego upływie należy podpis odnowić.

Sprawozdanie zatwierdzone podpisem elektronicznym należy przekazać do urzędu najpóźniej 15 dni po zatwierdzeniu go przez wspólników. Zazwyczaj przypada to na 15 lipca chyba, że rok obrotowy firmy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Nasza firma oferuje pomoc w składaniu sprawozdań finansowych. Pomagamy dopełnić wszelkie formalności związane ze sporządzeniem, a następnie przekazaniem sprawozdania finansowego do urzędu. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy jej szczegóły.