Charakterystyka pasywów

Jedno z podstawowych pojęć księgowych stanowią pasywa. Najprościej mówiąc są to źródła pozyskiwania kapitału danej firmy. Pasywa dzielimy na dwa podstawowe składniki tj. zobowiązania oraz kapitały własne. Kapitał własny przekazują jednostce jej właściciele. Są to też wpływy wypracowane podczas prowadzenia działalności. Drugą grupę stanowi kapitał obcy, a więc wszelkie zobowiązania.

W bilansie pasywa przedstawiamy w kolejności od najdłuższego do najkrótszego terminu zapadalności. Ich suma powinna być równa równowartości kontrolowanych przez przedsiębiorstwo aktywów.

Sporządzenie bilansu jest kluczowe, ponieważ pozwala ono na przedstawienie rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Co więcej, prawidłowo sporządzony bilans zaprezentuje również szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa wynikające z struktury jego majątku wraz ze źródłami jego finansowania.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w przygotowaniu rzetelnego bilansu finansowego, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.