Zasady prowadzenia karty podatkowej

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania dochodów w polskim systemie podatkowym. Jest ona przeznaczona dla najmniejszych firm, zatrudniających niewielką ilość pracowników.

Karta podatkowa polega na regulowaniu co miesiąc podatku w takiej samej wielkości. Jego wysokość nie zależy zatem od wysokości osiąganych przychodów. Wysokość podatku w ramach karty podatkowej ustala naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie wielkości i rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w jakiej prowadzona jest firma.

Podatek należy regulować do 20. dnia każdego miesiąca. Nie można zmienić danej formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego.

Prowadząc rozliczenia w formie karty podatkowej przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Są jednak zobligowani do wystawiania rachunków oraz faktur, dokumentujących sprzedaż towaru lub usługi, jeżeli zażyczy sobie tego Klient.