Uproszczone formy księgowości

Uproszczona księgowość może być prowadzona aż na trzy różne sposoby. Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy jej formy, spośród których muszą wybrać tę najbardziej optymalną.

1. Ryczałt ewidencjonowany

W tej formie nie uwzględnia się żadnych kosztów, nie można ich odliczyć. Przedsiębiorca płaci stałą stawkę od całości przychodu. Jest to forma, która sprawdza się tylko w wybranych przypadkach, jest ona dostępna również tylko dla wybranej części przedsiębiorców.

2. Karta podatkowa

Formę tę mogą wybrać tylko niektóre formy prawne działalności. Stawka podatku w przypadku karty podatkowej uwarunkowana jest wielkością miejscowości, w której działalność jest prowadzona oraz liczby zatrudnianych pracowników i odczytuje się ją z tabeli, niezależnie od przychodu.

3. Księga przychodów i rozchodów

Jest to najbardziej popularna forma, w której podatek płaci się od osiągniętych zysków i rozlicza się według skali podatkowej lub za pomocą podatku liniowego.

W wyborze formy opodatkowania może pomóc biuro rachunkowe, które przedstawi zalety i wady wszystkich wyżej wymienionych opcji oraz wskaże tę najbardziej korzystną.