Pozwolenie na pracę

Pracodawca, który planuje zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca, musi wiedzieć, że konieczne do tego będzie uzyskanie specjalnego zezwolenia na pracę. Wyrabia się je w urzędzie wojewódzkim, odpowiednim ze względu na adres/siedzibę firmy.

Zezwolenie na pracę występuje w kilku typach (A, B, C, D lub E), zależnych od charakteru wykonywanej przez cudzoziemca pracy. Aby otrzymać takie zezwolenie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie wojewódzkim, razem z odpowiednimi dokumentami. To, jakie dokumenty trzeba będzie dostarczyć, w dużym stopniu uzależnione jest od typu pozwolenia, o które będziemy się starać.

Kto nie potrzebuje zezwolenia na pracę?

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w kilku przypadkach, określonych w przepisach. Nie potrzebują go na przykład osoby, które posiadają Kartę Polaka, lub status uchodźcy w Polsce. Zasada ta odnosi się też do obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co ważne, zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemców pochodzących z: Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Armenii i Rosji. Obywatele tych państw mogą pracować w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od tego, dla ilu pracodawców pracują).

Uzyskanie pozwolenia na pracę

Będąc obywatelem innego kraju mają Państwo prawo pracować w Polsce w sposób legalny pod warunkiem, że dysponujecie wizą lub pozwoleniem na pobyt tymczasowy, a także pracodawca, który zdecydował się zatrudnić Was do swojej firmy pomoże Panu/Pani w pozyskaniu zezwolenia na pracę w Polsce.

Uzyskanie pozwolenia na pracę nie jest skomplikowanym procesem, ale wymaga od nas przygotowania dokumentów i wniosków, które trzeba będzie dostarczyć do urzędu zajmującego się sprawami cudzoziemców w Polsce.

Posiadanie takiego dokumentu jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, ponieważ określa dokładnie warunki na jakich obcokrajowiec jest zatrudniony w firmie oraz wynagrodzenie jakie będzie otrzymywał za daną liczbę godzin przepracowanych w miesiącu.

Jeżeli nie mają Państwo czasu na samodzielne wypełnienie wniosków potrzebnych do uzyskania pozwolenia na pracę dla obcokrajowców, to zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci pomogą Wam szybko uzyskać potrzebny druk urzędowy.

Zapraszamy do kontaktu!

Pozyskanie pozwolenia na pracę w Polsce pomoc

Cudzoziemcy którzy chcą podjąć pracę w Polsce potrzebują do tego specjalnego zezwolenia. Jego uzyskanie jest obowiązkiem przyszłego pracodawcy – to on musi złożyć odpowiednie wnioski i dokumenty w urzędzie wojewódzkim.

Załatwienie wszystkich formalności może potrwać jakiś czas. Kompletowanie dokumentów, uzupełnianie wniosków, składanie ich w urzędach, oczekiwanie na decyzje – wszystko to może zająć nasz cenny czas. Dlaczego by nie przekazać tych obowiązków w ręce profesjonalistów?

Nasza firma może zaoferować kompleksową pomoc w staraniach o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Proponujemy załatwienie za Państwa takich spraw, jak przygotowanie dokumentów, czyli złożenie ich w odpowiednich instytucjach. Służymy również poradami prawnymi na każdym etapie procedury i pomocą w podejmowaniu ważnych decyzji.

Jeśli planują Państwo zatrudnienie obcokrajowca, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Może się okazać atrakcyjną alternatywą dla czasochłonnego procesu starania się o zezwolenie na pracę. Zapewniamy najwyższy standard oferowanych usług – zapraszamy do kontaktu i osobistego przekonania się o tym fakcie.