Uzyskanie pozwolenia na pracę

Będąc obywatelem innego kraju mają Państwo prawo pracować w Polsce w sposób legalny pod warunkiem, że dysponujecie wizą lub pozwoleniem na pobyt tymczasowy, a także pracodawca, który zdecydował się zatrudnić Was do swojej firmy pomoże Panu/Pani w pozyskaniu zezwolenia na pracę w Polsce.

Uzyskanie pozwolenia na pracę nie jest skomplikowanym procesem, ale wymaga od nas przygotowania dokumentów i wniosków, które trzeba będzie dostarczyć do urzędu zajmującego się sprawami cudzoziemców w Polsce.

Posiadanie takiego dokumentu jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, ponieważ określa dokładnie warunki na jakich obcokrajowiec jest zatrudniony w firmie oraz wynagrodzenie jakie będzie otrzymywał za daną liczbę godzin przepracowanych w miesiącu.

Jeżeli nie mają Państwo czasu na samodzielne wypełnienie wniosków potrzebnych do uzyskania pozwolenia na pracę dla obcokrajowców, to zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci pomogą Wam szybko uzyskać potrzebny druk urzędowy.

Zapraszamy do kontaktu!