Pozwolenie na pracę

Pracodawca, który planuje zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca, musi wiedzieć, że konieczne do tego będzie uzyskanie specjalnego zezwolenia na pracę. Wyrabia się je w urzędzie wojewódzkim, odpowiednim ze względu na adres/siedzibę firmy.

Zezwolenie na pracę występuje w kilku typach (A, B, C, D lub E), zależnych od charakteru wykonywanej przez cudzoziemca pracy. Aby otrzymać takie zezwolenie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie wojewódzkim, razem z odpowiednimi dokumentami. To, jakie dokumenty trzeba będzie dostarczyć, w dużym stopniu uzależnione jest od typu pozwolenia, o które będziemy się starać.

Kto nie potrzebuje zezwolenia na pracę?

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w kilku przypadkach, określonych w przepisach. Nie potrzebują go na przykład osoby, które posiadają Kartę Polaka, lub status uchodźcy w Polsce. Zasada ta odnosi się też do obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co ważne, zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemców pochodzących z: Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Armenii i Rosji. Obywatele tych państw mogą pracować w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od tego, dla ilu pracodawców pracują).