Sporządzanie RZiS

Rachunek zysków i strat stanowi jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego, do którego opracowywania zobligowani są wszyscy przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość w swojej firmie. Ukazuje on ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz informuje o efektywności i rentowności poszczególnych segmentów działalności. RZiS stanowi swoistego rodzaju podsumowanie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest ukazanie stopnia zdolności danego podmiotu gospodarczego do samofinansowania i generowania zysków.

Treść i układ rachunku zysków i strat w państwach Unii Europejskiej określa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r.

W większości firm sporządzaniem RZiS zajmuje się biuro rachunkowe lub księgowa, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem bieżącej ewidencji księgowej.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prowadzenia księgowości lub sporządzania rachunku zysków i strat, nasza firma serdecznie zaprasza do współpracy.