Sporządzanie analiz finansowych

Sporządzanie analiz finansowych ma na celu przede wszystkim zweryfikowanie opłacalności i rentowności danego przedsiębiorstwa lub któregoś z jego segmentów. Głównym celem sporządzania analizy jest pozyskanie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych do zarządzania nią lub przydatnych dla inwestorów, urzędów statystycznych czy instytucji finansowych. Analizę finansową sporządza się w ramach biznesplanu, w celu dokonania oceny opłacalności planowanego przedsięwzięcia, w sytuacji ubiegania się o dofinansowanie lub przed podjęciem decyzji przez inwestorów o powierzeniu kapitału danej firmie.

Sporządzenie analizy można powierzyć biuru rachunkowemu, które na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz dostarczanych dokumentów sporządzi zestawienie pewnych wskaźników finansowych niezbędnych do przeanalizowania sytuacji finansowej firmy.

Jeżeli chcą Państwo zlecić sporządzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa doświadczonemu biuru rachunkowemu, zapraszamy do współpracy.