Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów polega na prowadzeniu ewidencji służącej ujmowaniu operacji gospodarczych w ramach uproszczonej księgowości. Na jej stronach księguje się wszelkiego rodzaju przychody – ze sprzedaży i z pozostałych źródeł, zakup towarów materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz wszystkie wydatki wynikające z prowadzenia działalności.

Do prowadzenia KPiR zobligowane są spółki partnerskie, spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także osoby fizyczne, które jako formę opodatkowania wybrały podatek liniowy lub zasady ogólne, i które w poprzednim roku obrachunkowym osiągnęły przychód z pozarolniczej działalności.

Prowadzeniem podatkowej książki przychodów i rozchodów można zajmować się samodzielnie, można też powierzyć to zadanie doświadczonemu biuru rachunkowemu, które za niewielką cenę dopełni w naszym imieniu wszelkich obowiązkowych czynności związanych z KPiR.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby Państwo dowiedzieć się w jaki sposób należy prowadzić KPiR, nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na każde pytanie.