Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego dla firm

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą muszą obrać formę rozliczenia w zakresie podatku dochodowego dla firm. Od tego zależna jest w dużej mierze optymalizacja podatkowa oraz późniejsza ewidencja księgowa.

Do wyboru mają:

– podatek dochodowy na zasadach ogólnych
– podatek liniowy
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
– karta podatkowa

Forma opodatkowanie jest zależna nie tylko od przedsiębiorcy, ale także ograniczeń związanych z rodzajem działalności, wysokością przychodów, czy też rozmiarem firmy.

Wybierając rozliczenia w zakresie podatku dochodowego dla firm, podatnik ma prawo do ich opłacania:

– kwartalnie
– miesięcznie
– w formie uproszczonej

Dodatkowo rozliczenia w zakresie podatku dochodowego dla firm zobowiązują do składania deklaracji rocznych, nawet w przypadku, gdy podatnik rozlicza się kwartalnie lub miesięcznie.