Opracowywanie polityki rachunkowości

Podmioty gospodarcze zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są również do opracowanie polityki rachunkowości czyli zbioru zasad, zgłoszenie z którymi będą prowadzić księgowość swojej firmy.

Wszystkie zapisy w polityce rachunkowości mają na celu uporządkowanie i sformalizowanie przyjętych reguł związanych z rachunkowością w danej jednostce. W ramach polityki rachunkowości określa się między innymi rok obrotowy i okresy sprawozdawcze, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, systemy związane z ochroną i przechowywaniem danych, a także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Opracowywaniem polityki rachunkowości, w większości firm, zajmuje się zatrudniana księgowa lub biuro rachunkowe czyli podmiot, któremu przedsiębiorca powierzy wszystkie kwestie związane z prowadzeniem księgowości swojego podmiotu gospodarczego. Dobrze opracowana strategia stanowi pierwszy krok do właściwego wypełniania wszystkich obowiązków związanych z księgowością.