Obowiązki podatkowe

Obowiązek podatkowy to powinność przymusowej zapłaty zwanej inaczej świadczeniem pieniężnym. Zdarzeniem takim może być np. uzyskanie dochodu, nabycie spadku czy sprzedaż mieszkania. To, kiedy powstaje i na kim ciąży obowiązek podatkowy reguluje prawo podatkowe. Przykładowo, w podatku od czynności cywilnoprawnych to strony będą obciążone kwotą. Przymus zapłaty jest solidarny zarówno dla osób fizycznych, prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a nawet na spółkach.

Do podstawowych obowiązków płatnika należy obliczanie należnego podatku i uiszczenie opłaty właściwemu organowi podatkowemu w określonym terminie

Nie każdy przedsiębiorca umie sobie jednak poradzić z ewidencją finansów. Coraz więcej firm proponuje pomoc w zakresie podatków, aby odciążyć właściciela firmy.

Nasze biuro świadczy usługi m.in. w zakresie wypełniania dokumentów, optymalizacji podatkowej, doradztwa w zakresie ewidencji kosztów dla firm. Ponadto, oferujemy możliwość spotkania osobistego, konsultacji telefonicznie lub przez e-mail, dzięki czemu Klient bez wychodzenia z domu może otrzymać kompleksowe i profesjonalne porady.