Księgowy

Prowadzenie firmowej księgowości to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Niestety niejednokrotnie zabieg ten okazuje się zbyt problematyczny, dlatego też wielu z nich decyduje się przekazać te czynności profesjonalistom. W tym celu zazwyczaj decydują się na usługi indywidualnych księgowych bądź też biur rachunkowych.

Etatowe zatrudnienie księgowego to idealne rozwiązane dla największych firm, ponieważ zapewnia niemal nieustanną opiekę nad firmową dokumentacją. Dodatkowo księgowy może natychmiast zareagować w momencie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Niestety etatowe zatrudnienie księgowego jest bardzo kosztowne, gdyż prócz jego wynagrodzenia zobowiązani jesteśmy do opłacenia jego składek ubezpieczeniowych, a także wyposażenia miejsca pracy, w którym będzie wykonywał powierzone mu zadania.

Usługi biur rachunkowych świadczone są poza siedziba naszego przedsięwzięcia. Tym samym są one o wiele mniej kosztowne. Dodatkowym atutem tego wariantu jest przejęcie całkowitej odpowiedzialności za wykonywana pracę przez instytucję rachunkową. W momencie, gdy pracownik biura dopuści do jakichkolwiek zaniedbań, to własnie usługodawca bierze odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu konsekwencje.