Księgowość dla dużych firm

Duże firmy, których roczny dochód przekroczył 800 000 zł zobowiązane są do prowadzenia księgowości pełnej. Jest to skomplikowana forma opodatkowania, która wymaga prowadzenia ksiąg handlowych i rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, a także sprawdzania stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Zaawansowanie tych zabiegów zmusza przedsiębiorców do zlecenia tych zadań specjalistom. Przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na etatowe zatrudnienie kilku księgowych, którzy będą świadczyć usługi tylko i wyłącznie dla danej jednostki bądź też na wynajęcie biura księgowego, czyli tzw. outsourcingu.

Outsourcing gwarantuje bezpieczeństwo, gdyż w razie nawet najdrobniejszych błędów popełnionych przez naszych usługodawców, możemy ubiegać się o odszkodowanie w ramach polisy ubezpieczeniowej, w którą obowiązkowo dana jednostka musi być wyposażona. Dodatkowo biura księgowe zazwyczaj charakteryzują się dużym doświadczeniem oraz kadrą najwyższej klasy specjalistów, którzy sprawnie wykonują poleconą im pracę.