Księgowość w prostej sp akcyjnej

Już o lipca przedsiębiorcy mogą zdecydować się na rejestrację nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej. PSA to mieszanka cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej – czy to połączenie usprawni prowadzenie firmy w Polsce?

Rząd przewiduje, że z każdym dniem nowe technologie odgrywać będą istotniejszą role na polskim rynku. Z tego powodu wprowadza rozwiązanie, które nie wymaga zbyt dużego kapitału na start, a procedury pozyskania inwestora nie są skomplikowane.

Podstawowym założeniem prostej spółki akcyjnej jest wsparcie nowych przedsięwzięć elastyczną formą działalności, która jednocześnie chronić będzie prywatne majątki założycieli. PSA to atrakcyjna alternatywa dla istniejących już na rynku spółek kapitałowych.

Wymagany kapitał na start- 1 zł.

Księgowość w prostej sp akcyjnej musi być prowadzona w sposób zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Podmiot w formie P.S.A. zobowiązany jest do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli ksiąg rachunkowych.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie obsługi prostych spółek akcyjnych.

Doradztwo podatkowe

Usługa, jaką jest doradztwo podatkowe, w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Coraz częściej przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą decydują się na sporadyczne konsultacje lub stałą współpracę z doradcą.

Jest to szansa na zmniejszenie obciążeń, dzięki skutecznej optymalizacji podatkowej oraz szansa na dokonanie wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania.

W ramach doradztwa podatkowego świadczonego przez biura rachunkowe, przedsiębiorcy mają szansę skorzystać z szeregu usług, takich jak na przykład:
– udzielanie porad w zakresie obowiązków podatkowych,
– reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej,
– analiza obciążeń podatkowych i ich optymalizacja,
– prowadzenie ewidencji do celów podatkowych,
– sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
– analiza umów w kontekście zobowiązań podatkowych.

Rozważając opcję skorzystania z wyżej wymienionych usług, warto mieć na uwadze, że doradztwo podatkowe to skuteczny sposób na redukcję kosztów związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Porady księgowe

Każde lub prawie każde biuro rachunkowe posiada w swojej ofercie profesjonalne porady księgowe, z których korzysta wielu przedsiębiorców.

Na doradztwo księgowe składa się zazwyczaj szereg usług. Ich zakres zmienia się w zależności od biura. Podstawowymi są jednak:
– wybór formy opodatkowania, które pozwala wybrać tę formę, która będzie dla danego podmiotu gospodarczego najbardziej opłacalna,
– interpretacja pism urzędowych, które otrzymują przedsiębiorcy z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innych instytucji państwowych,
– optymalizacja podatkowa pozwalająca w sposób legalny obniżyć wartość zobowiązania podatkowego,
– rozwiązywanie bieżących problemów związanych z samodzielnym prowadzeniem ewidencji księgowej firm przez przedsiębiorców.

Porady księgowe często okazują się niezbędne dla przedsiębiorców. Jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli firm posiadających znikomą lub tylko podstawową wiedzę związaną z prowadzeniem księgowości podmiotów gospodarczych. Konsultacje pozwalają im pozyskać wiedzę, której potrzebują aby we właściwy sposób dopełniać obowiązkowych czynności księgowych.

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Prowadząc pełną księgowość obowiązków jest bardzo wiele. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego. Co to jest sprawozdanie finansowe? Otóż jest to dokument sporządzany pod koniec okresu sprawozdawczego, na podstawie danych z ksiąg rachunkowych, w celu określenia sytuacji majątkowo-finansowej jednostki gospodarczej.

W skład sprawozdania finansowego spółki wchodzi kilka dokumentów. Pierwszym z nich jest bilans, czyli zestawienie wartości składników majątku oraz źródeł ich finansowania. Odzwierciedla on stan majątkowy przedsiębiorstwa. Kolejny dokument natomiast określa osiągnięty w okresie obrachunkowym wynik finansowy, a jest nim rachunek zysków i strat. Poza tymi najważniejszymi dokumentami, w skład sprawozdania finansowego wchodzi również wprowadzenie do tego dokumentu oraz dodatkowe objaśnienia i informacje (a w przypadku uproszczonego sprawozdania finansowego zamiast tego informacja uzupełniająca do bilansu).

W sprawozdaniach finansowych podmiotów, które poddaje się audytowi finansowemu znajdują się dodatkowo: zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Obsługa księgowa firm

Każde przedsiębiorstwo, które do czynienia ma z pełną księgowością, koniecznie nawiązać musi współpracę z biurem rachunkowym. Tylko pod tym warunkiem możliwe będzie pozbycie się zmartwień związanych z ogromną ilością obowiązków oraz papierkowych załatwień. Wynajęcie biura rachunkowego jest sporym wydatkiem, jednak dzięki temu zyskają Państwo pewność, że w rachunkowości nie wkradnie się żaden błąd. Warto zainwestować!

Zajmujemy się obsługą przedsiębiorstw z całej Polski. Kilometry nie sprawiają nam kłopotu, ponieważ istnieje możliwość sprawnej komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej. Nasi pracownicy dopasują do Państwa przedsiębiorstwa najodpowiedniejsze rozwiązania, które pozwolą zaoszczędzić czas, pieniądze oraz energię.

Warto porównać nasze ceny z cenami konkurencyjnych biur rachunkowych. Po nawiązaniu z nami współpracy będą Państwo mile zaskoczeni! Najwyższa jakość usług jednak może wiązać się atrakcyjnymi cenami! Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na nurtujące Cię pytania.

Księgowość dla dużych firm

Duże firmy, których roczny dochód przekroczył 800 000 zł zobowiązane są do prowadzenia księgowości pełnej. Jest to skomplikowana forma opodatkowania, która wymaga prowadzenia ksiąg handlowych i rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, a także sprawdzania stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Zaawansowanie tych zabiegów zmusza przedsiębiorców do zlecenia tych zadań specjalistom. Przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na etatowe zatrudnienie kilku księgowych, którzy będą świadczyć usługi tylko i wyłącznie dla danej jednostki bądź też na wynajęcie biura księgowego, czyli tzw. outsourcingu.

Outsourcing gwarantuje bezpieczeństwo, gdyż w razie nawet najdrobniejszych błędów popełnionych przez naszych usługodawców, możemy ubiegać się o odszkodowanie w ramach polisy ubezpieczeniowej, w którą obowiązkowo dana jednostka musi być wyposażona. Dodatkowo biura księgowe zazwyczaj charakteryzują się dużym doświadczeniem oraz kadrą najwyższej klasy specjalistów, którzy sprawnie wykonują poleconą im pracę.