Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa to element występujący w każdej prosperującej działalności gospodarczej.
To w jaki sposób jest ona prowadzona w danej jednostce określa polityka rachunkowości i w znacznej mierze uzależniona jest od podmiotu prowadzącego księgowość oraz specyfiki danej firmy.

Dokumentacja księgowa to wszystkie dowody księgowe, umowy, druki związane z rozliczeniami podatkowymi, z ZUSem, raporty i sprawozdania. Muszą one być opracowywane zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz przechowywane w odpowiedni sposób, i tak:
zatwierdzone sprawozdania finansowe przechowuje się trwale, księgi rachunkowe , karty wynagrodzeń pracowników, dowody księgowe związane ze wpływami detalicznymi oraz środkami trwałymi w budowie i dokumenty inwentaryzacyjne przez 5 lat. Po upływie określonego czasu należy dokumentację księgową zlikwidować, czyli zniszczyć w dowolny sposób. Przygotowywaniem i przechowywaniem dokumentacji księgowej w przedsiębiorstwach najczęstszej zajmuje się biuro rachunkowe lub zatrudniana księgowa.