Dokumentacja cen transferowych za 2018

Ceny transferowe to ceny, jakie stosowane są we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania lub posiadają siedzibę w rajach podatkowych.

Transakcje z użyciem cen transferowych dotyczą podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi istnieją różnego rodzaju relacje – na przykład o charakterze kapitałowym, zarządczym, kontrolnym czy osobowym. Relacje te wpływają również na fakt, że warunki transakcji oraz ceny transferowe odbiegają w pewien sposób od warunków, jakie stosują podmioty niepowiązane.

W niektórych przypadkach mechanizmy cen transferowych wykorzystywane są do przesuwania dochodu w ramach grupy kapitałowej pomiędzy krajami, w tym również do krajów o niższym poziomie opodatkowania. W rezultacie dochód ten nie zostaje opodatkowany w miejscu, w którym został wygenerowany. Aby uniknąć takiej sytuacji stosuje się mechanizmy podatkowe, które zapewniają proporcjonalne opodatkowanie dochodu i zapobiegają nadużywaniu cen transferowych. Jak natomiast dokumentowane są ceny transferowe? Zgodnie z zaleceniami OECD – wdrożona została trójstopniowa dokumentacja, która składa się z lokalnej i grupowej dokumentacji oraz raportowania według krajów.