Analiza cen transferowych

Ceny transferowe to dla niektórych przedsiębiorców dość ważny temat. Zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz prawem podatkowym – ceny transferowe, zwane inaczej transakcyjnymi są cenami stosowanymi we wszystkich transakcjach realizowanych przez powiązane podmioty gospodarcze lub firmy posiadające siedziby w rajach podatkowych.

Ceny transferowe są bardzo popularnym tematem, ponieważ wykorzystywane mogą być między innymi do nielegalnej optymalizacji podatkowej, unikania opodatkowania lub przenoszenia zysków do rajów podatkowych. Ważne jest więc prowadzenie rzetelnej i sprawdzalnej dokumentacji cen transferowych, aby w przypadku kontroli móc potwierdzić organom prowadzenie transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z obowiązującym prawem.

W celu weryfikacji zgodności dodatkowo można sporządzić analizę danych porównawczych, która umożliwia zastosowanie określonych metod kalkulacji cen rynkowych.

Czemu ceny transferowe są tak popularnym tematem? Między innymi dlatego, że wpłynęło na nie zjawisko globalizacji światowej gospodarki – gdyby nie postępująca integracja gospodarcza i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, wówczas ceny transferowe mogłyby w ogóle nie być używane.