Sporządzanie deklaracji VAT

Deklarację VAT-7 mają obowiązek składać wszyscy przedsiębiorcy, których firmy zostały wpisane do rejestru podatników VAT, którzy rozliczają VAT miesięcznie.

Deklarację należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli w danym miesiącu nie wystąpiło żadne zdarzenie podlegające ujęciu w deklaracji VAT – 7, podatnicy są zobowiązani do przedłożenia tak zwanej deklaracji „zerowej”.

Wzór deklaracji zawiera 76 pozycji, jasne pola wypełniają podatnicy, ciemne natomiast urzędnicy pracujący w Urzędzie Skarbowym. Przed wypełnieniem VAT-7 warto zapoznać się z objaśnieniem tej deklaracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto również skontaktować się z biurem rachunkowym lub skonsultować się z księgową, którzy wyjaśnią nam wszystkie niezrozumiałe kwestie oraz zademonstrują nam właściwy sposób wypełniania tego dokumentu. Warto również rozważyć zlecenie im sporządzania deklaracji VAT w naszym imieniu, dzięki czemu zyskamy pewność, że została ona przygotowana w sposób prawidłowy.

Biuro księgowe Kraków

Jesteśmy jednym z wielu biur rachunkowych w Krakowie. Wyróżnia nas jednak, na tle pozostałych firm zajmujących się księgowością, pewna elastyczność, która pozwala nam zapewnić swoim Klientom kompleksową obsługę w przystępnej cenie.

Oferujemy możliwość tworzenia indywidualnego pakietu usług. Nie narzucamy gotowych pakietów. Przedstawiamy swoim Klientom listę usług, z których mogą oni korzystać w ramach współpracy. Z zaproponowanych usług mogą oni wybrać te, z których chcą korzystać i na ich podstawie nasi konsultanci dokonują indywidualnej wyceny. Cena usług księgowych oferowanych przez naszą firmę zależy przede wszystkim od liczby dostarczanych dokumentów i liczby zatrudnianych, w firmie naszego Klienta, pracowników. W tym zakresie również jesteśmy elastyczni, ponieważ nasi Klienci nie muszą deklarować liczby generowanych dokumentów, otrzymują cennik i w zależność od tego ile dokumentów dostarczą – takie koszty poniosą. Jeśli dostarczą mniej – zapłacą mniej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą zachęcamy do kontaktu.

Tworzenie zakładowego planu kont

Plan kont stanowi główną część polityki rachunkowości. Jest to układ kont księgowy przyjęty w danej firmie, który ma na celu uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych. Plan ten uwzględnia potrzeby danej jednostki gospodarczej oraz przepisy prawa i Ustawy o Rachunkowości. Opracowywaniem i tworzeniem zakładowego planu kont w firmie zajmuje się zazwyczaj księgowy. Plan kont przyjmuje formę bardzo szczegółowej listy porządkującej i organizującej poszczególne konta w księdze. W większości firm wygląda on podobnie, między innymi dlatego, że większość księgowych tworząc je posiłkuje się gotowymi wzorcami i dostosowuje je do potrzeb jednostki.

Zakładowy plan kont powinien zawierać wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych oraz zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej. Do kont syntetycznych firmy tworzą konta ksiąg pomocniczych służące uszczegółowieniu zapisów kont syntetycznych – kont księgi głównej

Sporządzanie dokumentów księgowych

Rachunkowość to zagadnienie trudne i złożone, wymagające wiedzy merytorycznej, umiejętności oraz znajomości aktualnie obowiązujących procedur i rozporządzeń, które nieustannie ulegają zmianom i modyfikacjom. Można próbować samodzielnie zajmować się księgowością, często jednak okazuje się, ze nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z ewidencją i wszystkimi formalnościami.

Sporządzanie dokumentów księgowych, ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych, czy też prowadzenie działu personalnego, nawet niewielkiego przedsiębiorstwa to obowiązki, które nie warto wykonywać samemu. O wiele bardziej korzystnym rozwiązaniem jest przekazanie tych obowiązków wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. Księgowi zatrudniani w biurze, z którym podejmiemy współpracę zajmą się wszystkimi formalnościami, w naszym imieniu. To od nas będzie zależało, jak szeroki zakres obowiązków będzie obejmowała współpraca, czy powierzymy im wszystkie obowiązkowe czynności, czy na przykład tylko sporządzanie dokumentów księgowych.