Sporządzanie deklaracji VAT

Deklarację VAT-7 mają obowiązek składać wszyscy przedsiębiorcy, których firmy zostały wpisane do rejestru podatników VAT, którzy rozliczają VAT miesięcznie.

Deklarację należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli w danym miesiącu nie wystąpiło żadne zdarzenie podlegające ujęciu w deklaracji VAT – 7, podatnicy są zobowiązani do przedłożenia tak zwanej deklaracji „zerowej”.

Wzór deklaracji zawiera 76 pozycji, jasne pola wypełniają podatnicy, ciemne natomiast urzędnicy pracujący w Urzędzie Skarbowym. Przed wypełnieniem VAT-7 warto zapoznać się z objaśnieniem tej deklaracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto również skontaktować się z biurem rachunkowym lub skonsultować się z księgową, którzy wyjaśnią nam wszystkie niezrozumiałe kwestie oraz zademonstrują nam właściwy sposób wypełniania tego dokumentu. Warto również rozważyć zlecenie im sporządzania deklaracji VAT w naszym imieniu, dzięki czemu zyskamy pewność, że została ona przygotowana w sposób prawidłowy.