Sporządzenie sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i wyników finansowych danego podmiotu gospodarczego. Podstawowym zadaniem sprawozdania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej, w której znajduje się przedsiębiorstwo po zakończeniu roku obrachunkowego.

Sporządzanie sprawozdania finansowego należy do obowiązków każdego przedsiębiorcy, który prowadzi pełną księgowość w swojej firmie. Nie musi jednak samodzielnie go wykonywać i w praktyce faktycznie, tylko nieliczni właściciele firm podejmują się samodzielnego prowadzenia księgowości, a co za tym idzie sporządzania sprawozdania. Zazwyczaj powierzają oni wszystkie czynności księgowe zatrudnianej księgowej lub biuro rachunkowemu, z którym podjęli współpracę. Pracownicy biura rachunkowego opracują w jego imieniu sprawozdanie poprawnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorca będzie miał pewność, że zostało ono opracowane w sposób należyty.

Pełna rachunkowość

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są podmioty, które w danym roku obrotowym przekroczyły ustalony limit pieniężny, a także bez względu na przychody spółki kapitałowe (spółka akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spółka komandytowa i komandytowo akcyjna.

Pełna rachunkowość jest skomplikowanym i precyzyjnym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych, wymaga znajomości wielu przepisów i poświęcenia jej większej ilości czasu niż w przypadku uproszczonej księgowości. Najlepszym rozwiązaniem dla firm jest zlecenie jej prowadzenia wykwalifikowanej osobie lub firmie zewnętrznej.

Zalety pełnej rachunkowości:
– dokładny obraz operacji finansowych jakie mają miejsce w firmie,
– możliwość przeprowadzenia szerokiej analizy ekonomicznej,
– łatwy sposób na przeprowadzenie kontroli przez organy kontrolne,
– pokazuje, gdzie ulokowane są pieniądze w firmie,
– pomocna w planowaniu przedsięwzięć w firmie,
– ukazuje jakie zmiany należy wprowadzić w przedsiębiorstwie.

Nasze biuro w swojej ofercie posiada usługę prowadzenia pełnej księgowości. Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Sporządzanie deklaracji VAT

Deklarację VAT-7 mają obowiązek składać wszyscy przedsiębiorcy, których firmy zostały wpisane do rejestru podatników VAT, którzy rozliczają VAT miesięcznie.

Deklarację należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli w danym miesiącu nie wystąpiło żadne zdarzenie podlegające ujęciu w deklaracji VAT – 7, podatnicy są zobowiązani do przedłożenia tak zwanej deklaracji „zerowej”.

Wzór deklaracji zawiera 76 pozycji, jasne pola wypełniają podatnicy, ciemne natomiast urzędnicy pracujący w Urzędzie Skarbowym. Przed wypełnieniem VAT-7 warto zapoznać się z objaśnieniem tej deklaracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto również skontaktować się z biurem rachunkowym lub skonsultować się z księgową, którzy wyjaśnią nam wszystkie niezrozumiałe kwestie oraz zademonstrują nam właściwy sposób wypełniania tego dokumentu. Warto również rozważyć zlecenie im sporządzania deklaracji VAT w naszym imieniu, dzięki czemu zyskamy pewność, że została ona przygotowana w sposób prawidłowy.