Tworzenie zakładowego planu kont

Plan kont stanowi główną część polityki rachunkowości. Jest to układ kont księgowy przyjęty w danej firmie, który ma na celu uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych. Plan ten uwzględnia potrzeby danej jednostki gospodarczej oraz przepisy prawa i Ustawy o Rachunkowości. Opracowywaniem i tworzeniem zakładowego planu kont w firmie zajmuje się zazwyczaj księgowy. Plan kont przyjmuje formę bardzo szczegółowej listy porządkującej i organizującej poszczególne konta w księdze. W większości firm wygląda on podobnie, między innymi dlatego, że większość księgowych tworząc je posiłkuje się gotowymi wzorcami i dostosowuje je do potrzeb jednostki.

Zakładowy plan kont powinien zawierać wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych oraz zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej. Do kont syntetycznych firmy tworzą konta ksiąg pomocniczych służące uszczegółowieniu zapisów kont syntetycznych – kont księgi głównej