Księgowość spółki

Każdy przedsiębiorca, który posiada własną firmę zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej wyróżnia się małą oraz pełną księgowość, a od sposobu ewidencji – internetową lub tradycyjną.

W przypadku prowadzenia uproszczonej księgowości przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji swoich operacji gospodarczych w sposób uproszczony. Do rozliczania użyć można podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Alternatywną opcją do nieskomplikowanej ewidencji finansów jest pełna księgowość, która opiera się na prowadzeniu ksiąg handlowych, pozwalających na wyliczenie zobowiązań podatkowych oraz ukazania pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa.

Ewidencje finansów można prowadzić tradycyjnie, w wersji papierowej samodzielnie lub zatrudniając księgową. Z reguły przy trudniejszych obliczeniach i dużej liczbie operacji w firmie, prowadzenie rozliczeń samemu jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli właściciel firmy zamierza prowadzić księgowość internetową to do wyboru ma specjalistyczne programy komputerowe, w których oparciu wykonuje wszelkie obliczenia lub zlecenie tego działu w firmie profesjonalnemu biuru rachunkowemu, które również korzystają z technologii – zaletą tej opcji jest możliwość stałego wglądu w ewidencję finansową firmy, lecz bez możliwości nanoszenia zmian samodzielnie przez przedsiębiorcę.

Księgowość firm

To, jaki rodzaj księgowości będzie prowadził przedsiębiorca, może w znacznym stopniu zależeć od formy organizacyjno-prawnej i opodatkowania.

W niektórych przypadkach obowiązek rozliczania na podstawie pełnej księgowości może przestraszyć szczególnie początkujących przedsiębiorców.

Czynnikami decydującymi o zrezygnowaniu z samodzielnego prowadzenia rachunkowości np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest złożony system ewidencji, sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku działalności, a także znajomość stale zmieniających się przepisów prawnych.

Alternatywą tej opcji jest zatrudnienie biura rachunkowego lub skorzystanie z outsourcingu obsługi księgowej. W pierwszym przypadku rozwiązanie polega na wysyłaniu pocztą dokumentacji przedsiębiorstwa podmiotom zewnętrznym, które zajmują się wypełnianiem ksiąg, prowadzeniem ewidencji, sporządzaniem deklaracji oraz wystawianiu faktur.

Natomiast decydując się na księgowość internetową różnicą jest fakt, że wszelkie deklaracje i pisma przesyła się za pośrednictwem e-maila lub skanów, a przedsiębiorca ma ponadto stały wgląd i dostęp do informacji i danych. Wszelkie rozliczenia i ewidencje przeprowadzane są za pośrednictwem aplikacji internetowych i programów do tego przeznaczonych.

Obsługa kadrowo-płacowa firm

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji firmy w sposób kompleksowy, dokładny, bezbłędny i w terminie to jedno z głównych zadań przedsiębiorcy. Jeżeli właściciel firmy spędza za dużo czasu na czynnościach związanych z pracownikami lub chce skupić się na rozwoju własnej firmy, to warto skorzystać z usługi outsourcingu.

Obsługa kadrowo-płacowa firm świadczy ofertę w postaci sporządzania sprawozdań, prowadzeniu kartotek akt osobowych, ewidencji i wynagrodzeń pracowników, naliczaniu wynagrodzeń, wystawianiu zaświadczeń, przeprowadzaniu czynności związanych z wystawianiem świadectw pracy, przekazywaniu dokumentacji do ZUS itp.

Z usługi korzystają zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, szczególnie jeżeli właściciel posiada w firmie kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset pracowników. Ponadto ciągle zmieniające się przepisy oraz konieczność podnoszenia kwalifikacji księgowych w firmie – w tej sytuacji outsourcing jest dla właściciela biznesu rozwiązaniem tańszym oraz efektywniejszym. Zewnętrzny zespół zadba o wszelkie wynagrodzenia oraz zapewni kontrolę nad dokumentacją związaną z ZUS, dzięki czemu Klient może liczyć na fachowe doradztwo.