Zakaz odliczania kosztów uzyskania przychodów i podatek przychodowy

Niebawem zostanie utworzony projekt, którego celem będzie wprowadzenie zakazu odliczania kosztów uzyskania przychodów z jednoczesnym podatkiem przychodowym w wysokości 1,5 proc.

W najbliższym terminie ma zostać przedstawiony projekt zmian, których planowanym efektem będzie zbliżenie się do poziomu zarobków w Europie Zachodniej przy jednoczesnym uproszczeniu systemu podatkowego.

Obecnie pozapłacowe koszty pracy kształtują się na poziomie 60 proc., co ma zostać obniżone do około 30 proc.

W praktyce ma to wyglądać tak, że firma płaciłaby jeden podatek w wysokości 25 proc. od całego funduszu płac, co wiązałoby się z wykonaniem obowiązków podatkowych za pracowników wobec państwa. Po wprowadzeniu zmian umowy zlecenia oraz umowy o dzieło miałyby być podobnie opodatkowane.

Osoby prawne po wprowadzeniu zmian
W planach jest wprowadzenie zakazu odliczania kosztów uzyskania przychodów z jednoczesnym podatkiem przychodowym w wysokości 1,5 proc., co znacznie ma zwiększyć dochody państwa z opodatkowania CIT.

Dla przedsiębiorców rozliczających się PIT-em ma zacząć obowiązywać  podatek przychodowy na wzór obecnego podatku ryczałtowego. Średnia stawka wyniosłaby 3,6 proc.

Nowelizacja przepisów przewiduje także obniżenie ZUS do 550 zł.