Rozliczenia VAT – na co trzeba uważać?

Wraz z wprowadzeniem zmian w ustawie VAT 1. stycznia 2017 roku znacznie zwiększone zostało ryzyko rozliczeń podatku VAT. Ryzyko to ma charakter zarówno osobisty, jak i firmowy.

Wprowadzone modyfikacje mają na celu ograniczyć nadużycia w rozliczaniu VAT, tym samym powinny spowodować zwiększenie wpływów zasilających budżet państwa. Niestety, w ustawie pojawiło się wiele nieścisłości, które stanowią ryzyko rozliczeniowe także dla prawych przedsiębiorców oraz podmiotów, trudniących się w obsłudze księgowej firm.

Ograniczenie niebezpieczeństwa związanego z wykonywaniem rozliczeń możliwe jest poprzez wprowadzenie tak zwanej kontroli biznesowej z zakresu obsługiwania faktur dotyczących transakcji danego przedsiębiorstwa.

Aktualizacja ustawy VAT sprawiła, że o wiele trudniej będzie otrzymać wpis do rejestru VAT oraz utrzymać swoją pozycję jako czynny podatnik. Dodatkowo mogą pojawić się sytuacje, w której przedsiębiorca zostanie wykreślony z danego rejestru. Mając na uwadze, iż organy państwowe nie są zobowiązane poinformować o dokonaniu usunięcia z ewidencji VAT, istnieje ogromne ryzyko wykonania przez taki podmiot transakcji VAT, której z prawnego punktu widzenia nie może wykonać. Księgowy musi zatem nieustannie kontrolować status partnerów biznesowych, kontrahentów, dostawców i innych firm, które wykonują transakcję z prowadzoną przez nas jednostką gospodarczą.

Zmiany wprowadzone wraz z nadejściem bieżącego roku zakładają również zaostrzenie odpowiedzialności karnej za posługiwanie się nie nierzetelnymi fakturami. Kara za takie wykroczenie została podniesiona z 240 do aż 720 stawek dziennych.