Rachunkowość w firmie

Rachunkowość w firmie to bardzo szerokie zagadnienie, które dzieli się z uwagi na różne kryteria.

1. Rodzaj księgowości
Polscy przedsiębiorcy mogą prowadzić pełną lub uproszczoną księgowość. Pełna stanowi precyzyjny i szczegółowy system ewidencji, który obliguje do prowadzenia bardzo szczegółowej dokumentacji, sporządzania raportów i sprawozdań.
Uproszczona księgowość wybierana jest znacznie częściej, a w jej ramach można korzystać z trzech form: karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz Księgi Przychodów i Rozchodów.

2. Podmiot prowadzący księgowość
Rachunkowością firmy przedsiębiorca może zajmować się samodzielnie o ile tylko posiada wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Wszystkie kwestie związane z ewidencją może powierzyć biuru rachunkowego, z którym nawiąże współpracę lub księgowemu zatrudnionemu w firmie na etat. Samodzielne zajmowanie się rachunkowością może być czasochłonne i skomplikowane, zatrudnienie księgowej zazwyczaj wiąże się z wysokimi kosztami. Najlepszym rozwiązaniem zdaje się być biuro rachunkowe. Jest to jednak kwestia bardzo indywidualna.

GTU na fakturach

Wejście w życie nowej struktury JPK VAT odraczane było dwukrotnie, jednak ostatecznie czynni podatnicy VAT od 1 października 2020 roku zobowiązani są do stosowania nowego pliku JPK V7, a co za tym idzie nadawania przy fakturach sprzedaży oznakowania GTU.

Kody GTU (Grupy Towarowo-Usługowe) na fakturach służą oznaczeniom dokumentów w ewidencjach sprzedaży i zakupu wyznaczonych towarów i usług.

TOWARY
– kod GTU 1 → SPRZEDAŻ ALKOHOLU
– kod GTU 2 → HANDEL PALIWEM
– kod GTU 3 → SPRZEDAŻ OLEJU OPAŁOWEGO I OLEJÓW SMAROWYCH
– kod GTU 4 → WYROBY TYTONIOWE
– kod GTU 5 → HANDEL ODPADAMI, SUROWCAMI WTÓRNYMI
– kod GTU 6 → URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE
– kod GTU 7 → SPRZEDAŻ POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI
-kod GTU 8 → WYROBY Z METALI SZLACHETNYCH I NIESZLACHETNYCH/JUBILERSKIE
– kod GTU 9 → HANDEL LEKAMI
– kod GTU 10 → BUDYNKI I BUDOWLE

USŁUGI
– kod GTU 11 → USŁUGI W ZAKRESIE PRZENOSZENIA UPRAWNIEŃ DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
– kod GTU 12 → USŁUGI: DORADCZE, KSIĘGOWE, PRAWNE, ZARZĄDCZE, SZKOLENIOWE, MARKETINGOWE, HEAD OFFICE, REKLAMOWE, BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
– kod GTU 13 → USŁUGI TRANSPORTOWEJ I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ