GTU na fakturach

Wejście w życie nowej struktury JPK VAT odraczane było dwukrotnie, jednak ostatecznie czynni podatnicy VAT od 1 października 2020 roku zobowiązani są do stosowania nowego pliku JPK V7, a co za tym idzie nadawania przy fakturach sprzedaży oznakowania GTU.

Kody GTU (Grupy Towarowo-Usługowe) na fakturach służą oznaczeniom dokumentów w ewidencjach sprzedaży i zakupu wyznaczonych towarów i usług.

TOWARY
– kod GTU 1 → SPRZEDAŻ ALKOHOLU
– kod GTU 2 → HANDEL PALIWEM
– kod GTU 3 → SPRZEDAŻ OLEJU OPAŁOWEGO I OLEJÓW SMAROWYCH
– kod GTU 4 → WYROBY TYTONIOWE
– kod GTU 5 → HANDEL ODPADAMI, SUROWCAMI WTÓRNYMI
– kod GTU 6 → URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE
– kod GTU 7 → SPRZEDAŻ POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI
-kod GTU 8 → WYROBY Z METALI SZLACHETNYCH I NIESZLACHETNYCH/JUBILERSKIE
– kod GTU 9 → HANDEL LEKAMI
– kod GTU 10 → BUDYNKI I BUDOWLE

USŁUGI
– kod GTU 11 → USŁUGI W ZAKRESIE PRZENOSZENIA UPRAWNIEŃ DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
– kod GTU 12 → USŁUGI: DORADCZE, KSIĘGOWE, PRAWNE, ZARZĄDCZE, SZKOLENIOWE, MARKETINGOWE, HEAD OFFICE, REKLAMOWE, BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
– kod GTU 13 → USŁUGI TRANSPORTOWEJ I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ