Podatki w firmie

Spółka komandytowa to przedsiębiorstwo, które nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Płatnikiem są natomiast jej wspólnicy proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

Jak więc wygląda sprawa udzielania pożyczek oraz podatki w firmie komandytowej? Pożyczka udzielona przez wspólnika dla spółki komandytowej uważana powinna być za zmianę umowy spółki osobowej oraz podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5%.

Powołując się na ustawę z 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – daninie PCC podlegają wszelkie umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Świadczenie zapłaci także przedsiębiorca, którego umowa lub zmiana umowy dokona podwyższenia podstawy opodatkowania.

Różnica w opodatkowaniu spółki osobowej i kapitałowej podatkiem PCC jest między innymi w przypadku pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika. Podmiot osobowy zobowiązany jest od takiej transakcji zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Spółka kapitałowa z kolei nie kwalifikuje pożyczki jako czynność, która zmienia umowę podmiotu. Ustawa przewiduje wówczas zwolnienie dla pożyczek udzielanych takiej firmie przez jej wspólnika.