Pełna księgowość zasady

Pełna księgowość to rozbudowany i skomplikowany system ewidencji każdego, nawet najmniejszego zdarzenia gospodarczego w firmie. Do jej prowadzenia zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług przekraczają określoną w przepisach kwotę. Prowadzić pełną księgowość muszą również spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez względu na wysokość przychodów.

Pełna księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, które obejmują:
– dziennik, który służy do chronologicznego zapisywania danych o operacjach gospodarczych,
– konta księgi głównej,
– konta ksiąg pomocniczych,
– zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,
– zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykaz składników aktywów i pasywów.

Pełną księgowość mogą prowadzić jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, dlatego przedsiębiorcy najczęściej decydują się na powierzenie księgowości biuru rachunkowemu lub zatrudnienie samodzielnych księgowych.