Outsourcing kadr i płac

Firmy, które dobrze prosperują i stale się rozwijają zazwyczaj zatrudniają coraz większą liczbę pracowników. Wraz ze zwiększaniem się liczby pracowników, zwiększa się liczba formalności związanych z ich obsługą. Zwiększa się również potrzeba na zorganizowanie systemu zarządzania nimi i utworzenia działu kadr i płac.

Przedsiębiorca nie musi samodzielnie zajmować się działem personalnym, może zdecydować się na skorzystanie z outsourcingu kadr i płac, który zazwyczaj zawiera takie usługi jak:
– przygotowywanie umów o pracę oraz umów zlecenie, o dzieło,
– ewidencjonowanie okresowych badań i szkoleń z zakresu BHP,
– prowadzenie akt pracowników,
– wystawianie zaświadczeń i świadectw pracy dla pracowników,
– sporządzanie listy płac,
– obliczanie wynagrodzeń,
– obliczanie składek ZUS, zgłaszanie pracowników do ZUS,
– pomoc w czasie kontroli US i ZUS, PIP,
– sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS.

Skorzystanie z outsourcingu w zakresie obsługi działu personalnego pozwala przedsiębiorcy znacznie oszczędzić czas.