ZUS a zawieszenie działalności firmy

Każdy przedsiębiorca uprawniony jest do zawieszenia swojej działalności gospodarczej bez wskazania ku temu powodu. Zawieszenie to trwać może od 30 dni do nawet 24 miesięcy. Przez okres ten przedsiębiorca nie może wykonywać działalności, przynoszącej mu bieżące przychody. Ma jednak prawo wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub utrzymania ich źródła.

Decydując się na zawieszenie działalności przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników na dzień składania wniosku. Jeżeli łączą go stosunki pracy z jakimiś osobami konieczne będzie ich wcześniejsze rozwiązanie.

Zawieszenie działalności zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku opłacania składek do ZUS. Jeżeli jednak w tym okresie przedsiębiorca nie pracuje w innym zakładzie pracy wówczas jest uprawniony do dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w przeprowadzeniu zawieszenia działalności swojej firmy, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Oferujemy usługi z zakresu likwidowania oraz zawieszenia firmy.