E-księgowość

Rola księgowości

Prowadzenie księgowości stanowi nieodłączny element prowadzenia przedsiębiorstwa. Te dwie kwestie zawsze muszą iść ze sobą w parze. Podmiot gospodarczy, który nie prowadzi ksiąg oraz ewidencji w sposób rzetelny, kompleksowy i dokładny łamie przepisy prawa. Sporządzanie ewidencji księgowej i rozliczanie na jej podstawie podatków to obowiązek każdej firmy. Kary nakładane przez urząd skarbowy mogą doprowadzić do sytuacji, w której konieczne będzie zamknięcie biznesu.
Księgowość ma bardzo istotną rolę w procesach zarządzania, rozwoju jednostki gospodarczej i jej funkcjonowania na rynku. Dane gromadzone na potrzeby księgowości stanowią nieocenione źródło informacji, pozwalające ocenić efektywność podejmowanych działań i skuteczność obranej strategii finansowej.

Księgowość dawniej

Jeszcze jakiś czas temu prowadzenie księgowości wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. Wszelka ewidencja była prowadzona w formie papierowej. Wysokość zobowiązań liczona była “ręcznie” na podstawie wzorów. Dokumenty do księgowej dostarczało się osobiście lub pocztą. Biura rachunkowe nie były popularne, raczej praktykowało się podjemowanie współpracy z lokalną księgową.

DORADZTWO KSIĘGOWE DLA FIRM Z BRANŻY IT. W ostatnim czasie można zauważyć znaczący rozwój branży IT …CZYTAJ DALEJ  

Nowoczesna e-księgowość

Jedną z dostępnych aktualnie możliwości jest tzw. e-księgowość. Księgowość online daje przedsiębiorcom nieograniczone możliwości – mogą korzystać z usług biura mieszczącego się na drugim końcu kraju. Wszelkie obliczenia oraz cała dokumentacja księgowa sporządzana jest w programie księgowym, a dzięki automatyzacji procesów księgowych usługi biura są w bardziej przystępnych cenach. Nie ma konieczności dostarczania oryginałów dokumentów – wystarczą skany lub zdjęcia. Przedsiębiorca otrzymuje dostęp do panelu księgowego, w którym za pośrednictwem telefonu może sprawdzać stan finansowo – podatkowy swojej firmy, wystawiać faktury i śledzić składane w jego imieniu deklaracje podatkowe.

Nasze biuro stanowi idealny przykład tego na czym polega e-księgowość. Jesteśmy online – elastyczni i dostępni dla swoich klientów 24/7. Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Nowa składka zdrowotna w skali podatkowej

Zgodnie z początkowymi założeniami składka zdrowotna miała być dla wszystkich na takim samym poziomie. Ostateczna wersja znacząco zmieniła sposób naliczania składki zdrowotnej. Kto będzie musiał płacić składkę zdrowotną a kto uniknie tego obowiązku? W jaki sposób dokonać prawidłowego wyliczenia podstawy opodatkowania?

Od 2022 roku podatnicy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu. Podatnicy na ryczałcie zapłacą składkę w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów.

Dla kogo zerowa składka zdrowotna?

Od 2022 roku beneficjenci zerowego PIT rozliczający się według skali podatkowej nie zapłacą podatku od przychodów do 115 528 zł.

Nowa składka zdrowotna w skali podatkowej – przed zastosowaniem nowych przepisów warto skorzystać pomocy doradcy podatkowego, który wyjaśni wszelkie zagadnienia oraz zmiany w przepisach w związku z Nowym Ładem.

Formy księgowości

Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane mogą być w formie ręcznej, tradycyjnej lub komputerowej. Wybór pomiędzy księgowością pełną lub uproszczoną może nie być prosty, ponieważ zarówno pierwszy jak i drugi sposób posiada swoje wady i zalety, a dodatkowo w niektórych przypadkach sposób ewidencjonowania zostaje nałożony na formę organizacyjno-prawną zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Księgi rachunkowe prowadzą spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe oraz osoby fizyczne wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą, a także ich spółki cywilne, jawne i partnerskie, jeżeli wartość przychodów netto nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro.

Podatnik w tym przypadku musi prowadzić szczegółowe zapisy wszystkich operacji gospodarczych oraz sporządzać sprawozdania finansowe. Alternatywną możliwością jest uproszczona księgowość, w której skład wchodzi księga przychodów i rozchodów, ryczałt oraz karta podatkowa.

Przedsiębiorca może w małej ewidencji dokonywać jedynie zapisów związanych z przychodami, natomiast mimo łatwej formy nie ma możliwości skorzystania z ulg i odliczeń z tytułu podatków.

Oferta złożenia sprawozdania finansowego 2021

Sprawozdanie finansowe powinno spełniać wiele warunków formalnych, których nie może ich zabraknąć, gdyż są odgórnie ustalone. Kluczowe dane to m.in: pełna nazwa i adres firmy, data sporządzenia, określenie okresu działalności, określenie rodzaju spółki, waluty w jakiej zostało wykonane sprawozdanie oraz określenie poziomu zastosowanych zaokrągleń, zestawienia liczbowe. Należy w nim zawrzeć także informacje dotyczącą kontynuacji działalności czy memoriału.

Poza istotnymi danymi, równie ważna jest jakość sprawozdania. Powinno ono odznaczać się rzetelnością, zrozumiałością, sprawdzalnością czy terminowością.
Aby sprawozdanie było kompletne muszą znajdować się w nim rachunek wyników, bilans, zestawienie zmian w funduszu, rachunek przepływów pieniężnych. 
Sprawozdanie musi być wysłane drogą Internetową i opatrzone podpisem elektronicznym.

Jeżeli chcą Państwo mieć pewność, że sprawozdanie zostanie złożone według powyższych zasad, zachęcamy do zapoznania się z usługą naszego biura.
Poza ofertą złożenia sprawozdania finansowego, zajmujemy się także kompletnym sporządzeniem dokumentów: informacji dodatkowych, rachunek zysków i strat, bilans, noty, przygotowanie uchwał, przygotowanie CIT-8.

Zapraszamy do kontaktu!

Składanie sprawozdania finansowego za 2020

Złożenie sprawozdania finansowego za 2020 rok jest obowiązkiem osób, które prowadziły pełną księgowość. To najważniejszy raport o prowadzonych działaniach przez jednostkę. Warto zaznaczyć, że sprawozdanie, o którym mowa przedstawia szczegółową sytuację finansową jednostki.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone rzetelnie oraz porównywalnie, aby odbiorca nie miał problemów z analizą oraz interpretacją zawartych w nim informacji.

Roczne sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, która odpowiedzialna była za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dodatkowo kierownik jednostki również opatruje dokument swoim podpisem.

Zgodnie z nowelizacją przepisów wprowadzoną w 2018 roku sprawozdania finansowe należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Wymusza to na przedsiębiorcach konieczność założenia własnego kwalifikowanego e-podpisu lub zaufanego profilu ePUAP.

Złożenie sprawozdania finansowego za 2020 to jedna z usług, którą oferujemy przedsiębiorcom. Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy oraz skorzystaniem z naszej pomocy zapraszamy do kontaktu. Specjaliści naszego biura rachunkowego przedstawią szczegóły oraz dostosują ofertę do wymagań przedsiębiorców.