Uproszczona księgowość

Pełna księgowość przeznaczona jest i opracowana została dla osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i spółdzielni socjalnych, które w poprzednim roku obrachunkowym nie przekroczyły limitu 2 000 000 euro przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Uproszczona księgowość, inaczej zwana „małą”, obliguje do prowadzenia ewidencji przychodów (przy rozliczaniu się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego) albo księgi przychodów i rozchodów (przy rozliczaniu się podatkiem liniowym lub według skali podatkowej).

Koszt prowadzenia pełnej księgowości w biurze rachunkowym sięga zazwyczaj kilkudziesięciu złotych. Przedsiębiorca może oczywiście uproszczoną księgowość swojej firmy prowadzić samodzielnie. Jeśli chce się jednak oszczędzić czas oraz zyskać gwarancję poprawnego prowadzenia ewidencji i właściwego naliczania należności podatkowej warto nawiązać współpracę z profesjonalną firmą.