Ustawa o rachunkowości

Ustawa o Rachunkowości to polska ustawa z dnia 29 września 1994 roku. Jest ona podstawą prawną rachunkowości (wraz z Międzynarodowymi i Krajowymi Standardami Rachunkowości). Nazywana jest również polskim prawem bilansowym.

Jakie informacje możemy w niej znaleźć?
Ustawa o Rachunkowości określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Są w niej także informacje dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Układ ustawy podporządkowany jest przedmiotowemu (funkcjonalnemu) zakresowi rachunkowości. Składa się ona z 11 rozdziałów oraz dodatkowych załączników.
Nieznajomość przepisów Ustawy o Rachunkowości często sprawia, że przedsiębiorcy nie potrafią samodzielnie prowadzić księgowości. Nieumiejętność stosowania zasad w praktyce sprawia, że nie dostarcza ona najważniejszych informacji o firmie. Warto więc powierzyć księgowość w ręce osób, które posiadają doświadczenie. Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe z zakresu kompleksowej księgowości.

Usługi księgowe dla firm

Im więcej firm, tym więcej przedsiębiorców. A co za tym idzie? Im więcej przedsiębiorców, tym więcej biur rachunkowych świadczących usługi księgowe dla firm. Czy warto zaufać im i powierzyć księgowość? Tak, jeżeli owi eksperci posiadają odpowiednie wykształcenie. To bardzo ważne, aby stosowane rozwiązania w firmie Klienta były poparte wieloletnim doświadczeniem oraz aktualną wiedzą na temat obowiązujących przepisów prawnych.

Od lat istniejemy na rynku i pomagamy przedsiębiorcom. Dobrze wiemy, że prowadzenie firmy przy jednoczesnym zajmowaniu się księgowością może okazać się niekorzystne w skutkach. Z tego powodu staramy się stworzyć ofertę, która będzie spełniała oczekiwania Klientów. Usługi księgowe, kadrowo-płacowe, możliwość konsultacji z zakresie prawa oraz podatków – to wszystko otrzymają Państwo decydując się na współpracę z naszym biurem.

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły oferty, zapraszamy do kontaktu. Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania, co z pewnością pozwoli podjąć korzystną decyzję. Zapraszamy do współpracy. Satysfakcja Klienta jest naszym sukcesem!

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Do obowiązku każdego przedsiębiorcy, w którego firmie prowadzi się pełną księgowość należy sporządzanie sprawozdania finansowego pod koniec każdego roku obrachunkowego. Sprawozdanie finansowe wykonuję się między innymi, by wykazać osiągnięty w danym okresie sprawozdawczym wynik z działalności gospodarczej oraz określić bieżący stan finansowo-majątkowy przedsiębiorstwa. Aby to osiągnąć należy zamknąć księgę rachunkową, na podstawie której będzie możliwe sprowadzanie sprawozdania finansowego.

W skład sporządzanego sprawozdania muszą obowiązkowo wejść dwa, bardzo ważne dokumenty. Są nimi bilans i rachunek wyników. Bilans stanowi zestawienie składników majątku i źródeł jego finansowania, wykazujące ich wartość. Zgodnie z nadrzędną zasadą rachunkowości wartość pasywów (źródeł finansowania majątku) oraz aktywów (majątku) musi być sobie równa. Drugim dokumentem obowiązkowo wchodzącym w skład sprawozdania finansowego jest rachunek wyników, zwany także rachunkiem zysków i strat. Określa on osiągnięty w danym roku wynik z działalności, wykazując osiągnięte przez jednostkę przychody i poniesione koszty oraz zapłacony podatek dochodowy.

W skład sprawozdania finansowego wchodzą również inne dokumenty, co zależne jest od tego jaka jednostka sporządza sprawozdanie. Tymi elementami mogą być na przykład: rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym lub informacja uzupełniająca do bilansu.

Księgowość dla małych firm

U większości małych przedsiębiorców rozliczanie z urzędami odbywa się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Jest to prosta ewidencja, która pozwala na zapisywanie zdarzeń gospodarczych (przychodów i kosztów) zachodzących w firmie.

Dzięki prowadzeniu księgi możliwe jest wyliczenie kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Z PKPiR, czyli tzw. małej księgowości mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy spełnią dwa warunki:

– przychód z działalności w poprzednim roku nie przekroczył 1,2 mln euro,
– przedsiębiorca opodatkowany jest na zasadach ogólnych – 18 i 32 % lub liniowo – 19 %.

Przedsiębiorca, który osiągnął przychody za ubiegły rok przekroczyły 1,2 mln euro, zobowiązany jest prowadzić pełną księgowość. Może on także zdecydować się na prowadzenie ksiąg rachunkowych, nie przekraczając wspomnianego limitu. Jednak nie często się to zdarza, ponieważ pełna księgowość wiąże się z większymi kosztami niż prowadzenie księgowości w formie PKPiR.

Usługi księgowe Kraków

Kraków jest jednym z największych miast Polski, znanych nie tylko z zabytków i pięknej historii. To również centrum biznesu i outsourcingu! To w tym mieście znajdują się największe firmy outsourcingowe w Polsce, w tym także liczne biura rachunkowe, specjalizujące się w wielu usługach finansowych dla firm.

Usługi księgowe są na ogół podstawową ofertą wielu krakowskich biur rachunkowych, ponieważ w zakresie usług tych firm można znaleźć:
usługi z zakresu obsługi kadr i płac,
doradztwo podatkowe i prawne,
usługi z zakresu rozliczeń podatkowych.

To jednak nie wszystko dobre biura rachunkowe są w stanie zaoferować również inne bardziej specjalistyczne usługi jak reprezentacja przed organami podatkowymi.

Usługi księgowe biur rachunkowych z Krakowa to z pewnością znakomity wybór dla każdego prowadzącego działalność gospodarcza nie tylko na terenie Krakowa. Wiele z usług księgowych jest dostępnych na terenie całego kraju, dzięki świadczeniu ich zdalnie.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o.

Prowadzenie księgowości w spółkach nie opiera się na wolnym wyborze, a jest następstwem obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z nimi to w jaki sposób w danej spółce prowadzi się księgowość zależy od tego, jakie spółka osiąga obroty i w jakiej formie funkcjonuje.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o., jednej z najpopularniejszych form prowadzenia przedsiębiorstw odbywa się w formie pełnej. Niestety prowadzący tego rodzaju spółki nie mają możliwości wyboru innej formy księgowości niż księgi rachunkowe. Stanowi o tym jednogłośnie ustawa o rachunkowości.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. nie jest łatwe z powodu tego, że są to akurat księgi rachunkowe. Dlatego w większości takich spółek księgowością zajmują się biura rachunkowe lub zatrudnieni księgowi. Niestety zatrudnienie księgowego nie jest dla firmy tanie, a znacznie lepszą jakość obsługi zapewnia jej biuro rachunkowe.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. najlepiej zlecić profesjonalistom z biura rachunkowego. Dodatkowym atutem tego rozwiązania oprócz kompleksowej obsługi jest atrakcyjna cena.

Prowadzenie księgowości w spółce

W każdej spółce księgowość można prowadzić na różne sposoby. Jest to oczywiście uogólnienie, gdyż to przepisy określają w jakiej spółce, jak forma księgowości jest dopuszczalna.

Istnieją dwie główne formy prowadzenia rachunkowości finansowej – forma pełna i uproszczona. Pierwsza z nich jest obowiązkowa we wszystkich spółkach kapitałowych (spółkach z o.o. oraz spółkach akcyjnych) oraz w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Może być także obowiązkowa w innych formach spółek, jeżeli spółki te przekroczą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość uproszczoną można prowadzić w spółkach jawnych i partnerskich, a dodatkowo w spółkach cywilnych. Warunkiem jest jednak uzyskanie przychodów netto (w ciągu danego roku obrotowego) poniżej limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prowadzenie księgowości w spółce, niezależnie od tego w jakiej formie jest ona prowadzona warto zlecić specjalistom z biura rachunkowego. Jeżeli prowadzicie lub zakładacie Państwo spółkę, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych.