Obsługa kadrowa

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają kilkoro pracowników tworzą zazwyczaj dział kadr i płac oraz zlecają jego obsługę biuru rachunkowemu. Im więcej pracowników tym bardziej złożony system składający się na obsługę kadrowo- płacową.

Do podstawowych usług składających się na obsługę kadrowo-płacową należą:
– przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
– sporządzanie listy płac,
– sporządzanie akt osobowych pracowników,
– ewidencjonowanie okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP,
– rejestracja podmiotu i pracowników w ZUS,
– obliczanie wynagrodzeń i składek ZUS oraz podatku dochodowego,
– sporządzanie sprawozdań dla GUS,
– przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,
– ewidencjonowanie urlopów,
– pomoc w zakresie kontroli PIP, ZUS i Urzędu Skarbowego,
– rozliczanie umów cywilnoprawnych,
– naliczanie ZFŚS.

Wypełnianie wszystkich obowiązków związanych z działem personalnym bywa czasochłonne i wymaga znajomości obowiązujących procedur i przepisów ustawy o rachunkowości.

Podatki w spółce z o.o.

Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z ogromną niedogodnością jaką stanowi podwójne opodatkowanie. Jako, iż spółka z ograniczoną osobowością jest podmiotem prawnym musi posiadać NIP, osobny numer konta itd. W związku z tym zobowiązana jest ona do opłacania podatku dochodowego osób fizycznych (CIT). Wspólnicy chcąc otrzymać zysk muszą z kolei wypłacić dywidendę. Gdy już to zrobią każdy z nich jako osoba fizyczna musi zapłacić od niej podatek dochodowy PIT. Dywidenda nie stanowi ponadto kosztu spółki, tak więc jej wypłata nie zmniejsza należności podatkowych.

Wiele osób pyta o to czy istnieje możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania. 19% CIT płacimy wyłącznie jeżeli spółka przyniesie zysk. Aby uniknąć zatem podatku CIT należy tak przeprowadzić transakcję, aby koszty przewyższyły dochody przedsiębiorstwa.

Za koszty uznaje się wszystko to co przyczyniło się do osiągnięcia przychodu oraz jego utrzymania. Może być to zatem zakup sprzętu, oprogramowania, materiały biurowe, wydatki związane z samochodem służbowym itd.

Porady księgowe

Każde lub prawie każde biuro rachunkowe posiada w swojej ofercie profesjonalne porady księgowe, z których korzysta wielu przedsiębiorców.

Na doradztwo księgowe składa się zazwyczaj szereg usług. Ich zakres zmienia się w zależności od biura. Podstawowymi są jednak:
– wybór formy opodatkowania, które pozwala wybrać tę formę, która będzie dla danego podmiotu gospodarczego najbardziej opłacalna,
– interpretacja pism urzędowych, które otrzymują przedsiębiorcy z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innych instytucji państwowych,
– optymalizacja podatkowa pozwalająca w sposób legalny obniżyć wartość zobowiązania podatkowego,
– rozwiązywanie bieżących problemów związanych z samodzielnym prowadzeniem ewidencji księgowej firm przez przedsiębiorców.

Porady księgowe często okazują się niezbędne dla przedsiębiorców. Jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli firm posiadających znikomą lub tylko podstawową wiedzę związaną z prowadzeniem księgowości podmiotów gospodarczych. Konsultacje pozwalają im pozyskać wiedzę, której potrzebują aby we właściwy sposób dopełniać obowiązkowych czynności księgowych.

Pomoc w prowadzeniu księgowości

Prowadzenie rachunkowości to dla przedsiębiorców nie lada wyzwanie. Jeśli chodzi o księgowość uproszczoną, wielu może poradzić sobie samodzielnie o ile tylko posiada chociażby podstawową wiedzę z zakresu księgowości i zna obowiązujące przepisy i rozporządzenia. Z pełną księgowością jest niestety o wiele trudniej, dlatego też coraz większa liczba właścicieli firm zobligowanych do prowadzenia ksiąg handlowych, decyduje się na podjęcie współpracy z biurem rachunkowym.

Pomoc ekspertów księgowych jest nieoceniona. Przejmują oni wszystkie obowiązki swoich klientów. Zajmują się zarówno prowadzeniem ewidencji, sporządzaniem dokumentacji, sprawozdań czy raportów, jak i również kompleksową obsługą w zakresie działu kadr i płac oraz rozliczeń podatkowych. W zależności do biura zmienia się oferta i warunki, nie zmienia się jednak fakt, że przedsiębiorca, który zdecyduje się podpisać umowę z biurem rachunkowym, zyskuje pewność, że jego księgowość prowadzona jest w sposób należyty i czas, który może przeznaczyć na zarządzanie firmą.

Usługi świadczone przez biuro księgowe

Każda działalność gospodarcza wymaga prowadzenia księgowości, w ramach której sporządza się dokumentację, w której zawierają się wszelkie informacje dotyczące podejmowanych transakcji i obrotów w firmie. Aby wszelkie formalności były dopełniane terminowo, rzetelnie i bezbłędnie, poleca się skorzystanie ze wsparcia ekspertów. Usługi świadczone przez biuro księgowe naszej firmy obejmują szeroki zakres zadań. Podczas, gdy my zajmiemy się dokumentacją zarządzanego przez Państwa podmiotu gospodarczego, Państwo mogą skoncentrować się na planowaniu kolejnych działań biznesowych i rozwoju firmy.

Doświadczenie pokazuje, że warto regularnie nawiązywać komunikację pomiędzy księgowym, a zarządzającym finansami, ponieważ to pozwala na wymianę informacji istotnych dla obu stron, dlatego też jesteśmy otwarci na tę praktykę.

Gwarantujemy, że nasi eksperci posiadają ogromną wiedzę w zakresie księgowości. Korzystając z naszych usług, będą Państwo mogli otrzymać rady i wskazówki dotyczące formalnych działań własnego podmiotu gospodarczego.

Jeśli usługi świadczone przez biuro księgowe naszej firmy to oferta, która Państwa zainteresowała, zapraszamy do kontaktu.

Obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych

Jeśli zdecydowali się Państwo na własną działalność gospodarczą, najprawdopodobniej potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prowadzenia rachunkowości. Obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych powinna być prowadzona w sposób rzetelny i bezbłędny. Gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej oferty, gwarantujemy, że wszelkie formalności będą uzupełniane na bieżąco. Dołożymy wszelkich starań, aby zdarzenia gospodarcze mające miejsce w prowadzonej przez Państwa działalności, miały odzwierciedlenie w dokumentacji firmowej. Zobowiązujemy się do tego, by terminowo sporządzać wszelkie wymagane raporty (między innymi zestawienie zaksięgowanych kosztów i przychodów).

Od Państwa wymagamy jedynie regularnego przekazywania wszelkich dokumentów do zaksięgowania, aby była możliwa w sposób bieżący obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych.

Z naszej strony gwarantujemy profesjonalizm i terminowość. Jeśli mają Państwo szczególne oczekiwania wobec działalności księgowej prowadzonej przez naszych ekspertów lub chcą zapytać o szczegóły współpracy, zapraszamy do kontaktu.

Prowadzenie księgowości dla firm

Każdy przedsiębiorca niezależnie od wielkości swojej działalności zobowiązany jest do prowadzenia firmowej księgowości. Niestety zabieg ten jest niezwykle problematyczny. Wymaga doskonałej znajomości polskiego prawa podatkowego, śledzenia zmian w nim zachodzących, a także poświęcenia ogromnej ilości pracy i czasu na wykonanie niezbędnych rozliczeń. Mając na uwadze utrudnienia z nim związane większość z przedsiębiorców decyduje się przekazać ten obowiązek specjalistom, czyli wykwalifikowanym księgowym.

Nasza firma oferuje prowadzenie księgowości dla firm. Jesteśmy certyfikowanym biurem rachunkowym toteż nasze dane dostępne są w Centrum Informacji Księgowej. Tym samym korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję, że nasze usługi świadczymy w sposób rzetelny i zgodny z przepisami prawa. Dodatkowo dysponujemy polisą ubezpieczeniową, która ma zabezpieczać Państwa interesy w przypadku jakichkolwiek uchybień. W razie zainteresowania zachęcamy do kontaktu w celu zaznajomienia się ze szczegółami naszej oferty.

Księgowość spółki cywilnej

Księgowość spółki cywilnej w znacznej mierze zależy od jej przychodów. Spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro mogą prowadzić księgowość w formie uproszczonej. Jeżeli jednak przychód przekroczy określony poziom wówczas musi zostać zastosowana księgowość pełna. O ile w przypadku księgowości uproszczonej przedsiębiorca może samodzielnie poprowadzić dokumentację swojej firmy tak niestety pełny odpowiednik wymusza na przedsiębiorcy obowiązek zatrudnienia biura rachunkowego bądź księgowego. To niestety wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Decydując się na konkretny podmiot, który będzie miał za zadanie poprowadzić naszą księgowość niezbędne jest zweryfikowanie czy jego dane znajdują się w Centrum Informacji Księgowej, które gromadzi w sobie certyfikowane podmioty księgowe, a więc takie których kwalifikacje zostały formalnie potwierdzone. W przypadku biur rachunkowych równie ważna jest polisa ubezpieczeniowa w ramach której przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości ze strony biura rachunkowego.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów upoważnione zostały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro. Podatnicy Ci powinni założyć dany dokument pierwszego stycznia danego roku podatkowego.

KPiR można prowadzić zarówno w formie papierowej, jak elektronicznej. Prowadzenie księgi przy pomocy komputera jest o wiele mniej czasochłonne oraz bardziej estetyczne. Aby było ono prawidłowe wymaga się pisemnego określenia szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego za pomocą którego będą prowadzone księgi, zagwarantowanie niezwłocznego wglądu do treści dokonanych zapisów, a także przechowywanie zapisanych danych na nośnikach pamięci. Nie ma już jednak obowiązku drukowania księgi przychodów i rozchodów prowadzonej w wersji elektronicznej. Do niedawna przedsiębiorca musiał ją wydrukować do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Księgowa w firmie

Księgowa w firmie bywa często niezbędna do tego, aby księgowość danego podmiotu gospodarczego prowadzona była w sposób należyty.

Przedsiębiorcy, właściciele firm najczęściej nie zdają sobie sprawy ze złożoności procesów księgowych, nie znają podstawowych zasad, przepisów Ustawy o Rachunkowości ani nie posiadają wystarczających umiejętności. Księgowa w ich mieniu zajmuje się wszystkimi kwestiami formalnymi: prowadzi ewidencję księgową, dokonuje rozliczeń podatkowych, obsługuje dział personalny oraz świadczy usługi doradcze. Zatrudnienie księgowej na etat jest jednak często kosztowne i wiąże się również z koniecznością wynajmu dodatkowej powierzchni biurowej, wyposażenia jej miejsca pracy oraz zakupu drogiego programu do księgowości.

Lepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z biurami księgowymi. Jest to rozwiązanie o wiele tańsze, ponadto oferty biur są zazwyczaj bardziej kompleksowe z uwagi na szerokie grono zatrudnianych specjalistów. Nie bez powodu coraz większa liczba przedsiębiorców rezygnuje z zatrudniania księgowej na rzecz współpracy z biurem księgowym.