Pełna księgowość zasady

Pełna księgowość to rozbudowany i skomplikowany system ewidencji każdego, nawet najmniejszego zdarzenia gospodarczego w firmie. Do jej prowadzenia zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług przekraczają określoną w przepisach kwotę. Prowadzić pełną księgowość muszą również spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez względu na wysokość przychodów.

Pełna księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, które obejmują:
– dziennik, który służy do chronologicznego zapisywania danych o operacjach gospodarczych,
– konta księgi głównej,
– konta ksiąg pomocniczych,
– zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,
– zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykaz składników aktywów i pasywów.

Pełną księgowość mogą prowadzić jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, dlatego przedsiębiorcy najczęściej decydują się na powierzenie księgowości biuru rachunkowemu lub zatrudnienie samodzielnych księgowych.

Usługi księgowe Małopolska

Usługi księgowe Małopolska to szeroki pakiet usług, które oferujemy podmiotom gospodarczym działającym na terenie województwa małopolskiego. Wzrost liczby przedsiębiorstw, sprawia, że jest coraz większe zapotrzebowanie na księgowość, dlatego nasza firma wychodzi na pomoc Klientom.

Nasz oferta “usługi księgowe Małopolska” obejmuje:
– prowadzenie uproszczonej i pełnej księgowości,
– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
– sporządzanie deklaracji,
– rozliczenia podatkowe,
– usługi w zakresie kadr i płac,
– analizy finansowe.

To tylko jedne z wielu usług z jakich przedsiębiorca może skorzystać działając na terenie województwa małopolskiego. Jeżeli nasza oferta przypadła Ci do gustu i chciałbyś się dowiedzieć więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu. Klientów traktujemy indywidualnie, dlatego każdy przedsiębiorca może korzystać z indywidualnego pakietu usług. Zapraszamy!

Mobilne usługi księgowe

Ideą wszystkich usług mobilnych jest ułatwienie dostępu dla Klienta. W przypadku księgowości było na to szczególne zapotrzebowanie, ze względu na różnorodne potrzeby Klientów.

Nasza firma oferuje mobilne usługi księgowe dla Państwa. Nie muszą Państwo tracić czasu na dostarczenie dokumentów, ponieważ jeden z naszych pracowników dojeżdża do wyznaczonego przez Państwa miejsca, z potrzebnym sprzętem i świadczy usługi na miejscu. Jakość pozostaje taka sama, jak w przypadku, gdyby odwiedzili Państwo biuro, jednak pozwala na zaoszczędzenie czasu, a cały proces przebiega profesjonalnie, bezpiecznie, na jak najlepszym poziomie.

Decydując się na mobilne usługi księgowe zyskują Państwo księgową, bez ponoszenia opłat pracowniczych. Co więcej, nie ma konieczności wizyty w biurze, więc mogą Państwo wykorzystać zaoszczędzony czas. Dodatkowo mają istnieje możliwość monitorowania analiz i danych, a także korygowania i uzupełniania danych w dowolnej lokalizacji. W razie pytań, zapraszam do kontaktu!

Podatki od dochodu

Aby obliczyć podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy należy od kwoty przychodu odjąć koszty, które zostały poniesione od początku roku, a od kwoty dochodu odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie. Następnie należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę podatku wynoszącą 18% lub 32%, zależnie od kwoty.

Uwaga: od 2017 r po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego przy wyliczaniu zaliczki nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku.

W dalszej kolejności od podatku należy odjąć sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, a od kwoty podatku odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach. Zaliczkę za dany okres zaokrąglamy do pełnych złotych – uzyskana kwota podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego.

Obniżone stawki:
– 0% -> ma zastosowanie przy transakcjach zagranicznych oraz do usług przewidzianych z transportem morskim oraz lotniczym,
– 5% -> ma zastosowanie dla produktów żywnościowych (tj. chleb, nabiał),
– 8% -> ma zastosowanie dla budowy, remontu.

Podatki od dochodu rozliczane są w zależności od danej działalności i rodzaju wykonywanych usług.

Koszt obsługi księgowej firmy

Znaczna większość podmiotów gospodarczych prowadzących w naszym kraju działalność związaną z usługowym prowadzenie księgowości, niestety nie posiada opcji elastycznego cennika.

Przedsiębiorca, który podejmuje współpracę z taką firma, zobligowany jest do określenia liczby dokumentów, jakie w danym miesiącu będzie dostarczał. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Przedsiębiorcom, szczególnie początkującym, trudno jest precyzyjne określić liczbę dokumentów, które przez kolejny rok będą generowane w ich firmie dlatego zazwyczaj nieco zawyżają tę liczbę, a co za tym idzie ponoszą wyższe koszty z tytułu outsourcingu.

Elastyczny cennik, który oferowany jest na przykład przez nasze biuro, zakłada brak konieczności deklarowania liczby dokumentów. Przedstawiamy przedsiębiorcy zakres cenowy, związany z liczbą dokumentów. Jeśli liczba dokumentów się zwiększa Klient przechodzi na wyższy stopień cennika, jeśli się zmiesza, Klient płaci mniej.

Jakie są koszty biura rachunkowego w Krakowie

Na pytanie dotyczące tego, jak kształtują się koszty współpracy z biurem rachunkowym, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie można jej udzielić ponieważ na koszt obsługi księgowej wpływa wiele czynników, które należy brać pod uwagę rozważając podjęcie współpracy z firmą oferującą prowadzenie księgowości.

Pierwszym z tych czynników jest samo biuro, jego prestiż, doświadczenie, zakres oferowanych usług, liczba zatrudnianych księgowych oraz ich kompetencje, lokalizacja, opcje dodatkowe takie jak możliwość dojazdu do klienta czy korzystania z usług przez internet. Im więcej opcji dodatkowych, im więcej usług, bardziej prestiżowy adres czy większe doświadczenie tym koszty współpracy są wyższe.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się ceny usług księgowych, jest obsługiwany podmiot: forma prawna prowadzonej działalności, forma księgowości, status płatnika VAT, liczba zatrudnianych pracowników, liczba dostarczanych dokumentów oraz oczywiście indywidualne potrzeby i wymagania, jakie przed biurem rachunkowym stawia klient.

Przejście na pełną księgowość

Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które nie przekroczyły graniczy 2 000 000 euro ( w przeliczeniu na złotówki) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrachunkowy.

Firma, która przekroczy limit musi przejść na tak zwaną pełną księgowość. Zazwyczaj konieczność ta wiąże się z zatrudnieniem księgowej na etat lub nawiązaniem współpracy z biurem rachunkowym. O ile z uproszczoną księgowością część przedsiębiorców jest w stanie poradzić sobie samodzielnie, o tyle złożoność procedur, liczba obowiązkowych dokumentów jakie należy sporządzać oraz precyzyjne ewidencjonowanie, często okazuje się przerastać ich możliwości.
Biuro rachunkowe, któremu powierzy się księgowość zajmie się w imieniu właścicieli firm wszystkimi obowiązkowymi czynnościami księgowymi oraz dopełni wszystkich formalności związanych z przejściem z uproszczonej księgowości na pełną w imieniu przedsiębiorcy.

Obsługa prawno – księgowa

O tym, jak ważne jest śledzenie przepisów księgowych, które nieustannie się zmieniają nie trzeba wspominać żadnemu przedsiębiorcy – w końcu prowadzenie działalności to złożony proces, który wymaga wiedzy i podejmowania działań w wielu zakresach. Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że nie da się prowadzić firmy z sukcesem, bez znajomości prawa. Natłok obowiązków jaki ciąży na biznesmenie jest naprawdę duży – szczególnie tych związanych z prowadzeniem księgowości.

Chcąc wychodzić naprzód Państwa potrzebom, nasze biuro oferuje pomoc w dziale: obsługa prawno – księgowa. Jest to złożona oferta, dzięki której Państwo mogą w jednym miejscu zasięgnąć porady prawnej oraz uzyskać pomoc w zakresie prawidłowego prowadzenia księgowości firmy. Obie usługi są ogromnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania firmy i razem w wielu aspektach prowadzenia przedsiębiorstwa się uzupełniają.

Obsługa prawno – księgowa jest dostosowywana do Państwa potrzeb. Pomaga w uzyskaniu stałej kontroli co do jakości wykonywanych czynności, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści finansowe.

Charakterystyka pasywów

Jedno z podstawowych pojęć księgowych stanowią pasywa. Najprościej mówiąc są to źródła pozyskiwania kapitału danej firmy. Pasywa dzielimy na dwa podstawowe składniki tj. zobowiązania oraz kapitały własne. Kapitał własny przekazują jednostce jej właściciele. Są to też wpływy wypracowane podczas prowadzenia działalności. Drugą grupę stanowi kapitał obcy, a więc wszelkie zobowiązania.

W bilansie pasywa przedstawiamy w kolejności od najdłuższego do najkrótszego terminu zapadalności. Ich suma powinna być równa równowartości kontrolowanych przez przedsiębiorstwo aktywów.

Sporządzenie bilansu jest kluczowe, ponieważ pozwala ono na przedstawienie rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Co więcej, prawidłowo sporządzony bilans zaprezentuje również szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa wynikające z struktury jego majątku wraz ze źródłami jego finansowania.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w przygotowaniu rzetelnego bilansu finansowego, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

Prowadzenie księgowości uproszonej

Księgowość uproszczona może być prowadzona tylko i wyłącznie w przypadku kiedy przychody ze sprzedaży towarów, usług, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1,2 mln euro. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby niewielka spółka lub jednoosobowa działalność prowadziła księgowość pełną. Jednak byłoby to nieopłacalne ze względu na podniesienie kosztów.

Prowadzenie księgowości uproszonej jest zdecydowanie mniej problematyczne, możemy korzystać z księgowości online lub programów specjalistycznych. Jednak należy uświadomić wady płynące z tej formy rozliczeń: przede wszystkim pełna odpowiedzialność prawna w zdarzeniach gospodarczych, brak możliwości prowadzenia szerszych analiz ekonomicznych. Mimo uproszczeń, ciężko prowadzić księgowość samemu, ze względu na ciągle zmieniające się przepisy. Prowadzący rozliczenia powinien być na bieżąco z regulacjami prawnymi.

Z tych powodów zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy firmą, która z kilkuletnim doświadczeniem na rynku, owocnie prowadzi działalność w usługach finansowych. Naszą specjalnością jest zarówno prowadzenie księgowości uproszonej, jak i pełnej. Świadczymy usługi najwyższej jakości. W razie pytań, zapraszam do kontaktu!