Częste zmiany w prawie, niejednoznaczna treść przepisów czy niekonsekwentne działanie organów skarbowych wpływają na wzrost ryzyka podatkowego każdego podatnika. Należy pamiętać, że nieznajomość prawa podatkowego, nigdy nie jest usprawiedliwieniem.

Obowiązki związane z podatkami dotyczą:

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • każdego przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej działalności jaką prowadzi.

Obsługa podatkowa prowadzona przez nasze biuro rachunkowe zwalnia naszych klientów od stałego śledzenia zmian w przepisach.

W ramach obsługi podatkowej oferujemy:

  • pomoc w optymalizacji podatkowej,
  • sporządzanie opinii podatkowych,
  • sporządzanie wniosków,
  • konsultacje podatkowe,
  • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych,
  • reprezentację podatników przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi,
  • inne usługi na życzenie klienta.

Oferujemy stałą lub doraźną obsługę podatkową. Szeroka wiedza i praktyka naszych ekspertów w dziedzinie prawa zagwarantuje Państwu bezbłędne wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Jeśli chcą Państwo zapytać o szczegóły oferty, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Tel. stacjonarny: 12 376 72 4122 378 12 27
Tel. komórkowy: 736 841 844
Zapewniamy kontakt telefoniczny, SMS lub przez aplikację WhatsApp.

E-mail: biuro@modrzejewski-biuro.pl