Koronawirus l4

Z tego, co ostatnio można zauważyć w Polsce – najlepszym rozwiązaniem jest pozostawanie w domu i unikanie wszelkiego rodzaju kontaktu z innymi ludźmi. Jednym z takich miejsc z całą pewnością jest przychodnia, która jest skupiskiem licznych chorób i bakterii.

Właśnie dlatego, w obliczu koronawirusa istnieje możliwość telefonicznej konsultacji z doktorem, a także nabycia zwolnienia lekarskiego przez telefon, które do tej pory mogło być wystawione jedynie po osobistej wizycie w gabinecie lekarskim. Z racji wprowadzonych niedawno e-recept, lekarz ma również możliwość przepisania leków na zdiagnozowaną dolegliwość. Jest to jedno z wprowadzonych działań zapobiegawczych w obliczu koronawirusa, który dotarł do Polski.

Należy jednak mieć na uwadze, że rozwiązanie to jest tymczasowe i z pewnością po tym, jak sytuacja w kraju się uspokoi i poprawi, możliwość nabycia zwolnienia przez telefon będzie już niemożliwa.

W razie pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi konsultantami!

Sporządzanie deklaracji PIT

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w której zatrudnia pracowników ma obowiązek przygotować PIT-11, z informacją o wysokości zaliczek na podatek dochodowy, które wyliczał i płacił za zatrudnianych przez niego pracowników.

Pracodawca musi dopilnować, aby deklaracja trafiła do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika oraz do samego pracownika, którego zatrudnia na podstawie umowy o pracę, zlecenie albo dzieło. Kopię sporządzonej deklaracji wraz z potwierdzeniem jej odbioru oraz potwierdzeniem przekazania jej do Urzędu Skarbowego należy przechowywać przez pięć lat.

Opracowywaniem, przygotowywaniem PIT-11 pracodawca nie musi zajmować się osobiście. Może w jego imieniu zająć się tym biuro rachunkowe lub zatrudniana księgowa, dzięki czemu przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu firmy oraz mieć pewność, że wszystkie deklaracje są sporządzane we właściwy sposób i składane terminowo.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sporządzaniu deklaracji zapraszamy do współpracy.