Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS jest bezpłatne, natomiast wymaga wykonania kilku czynności.

Mówiąc o tym jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS, większość z nas ma przed oczami długie kolejki ustawiające się po wnioski w urzędzie oraz kilkukrotne wizyty ZUS.

Nie wielu przedsiębiorców może znaleźć na to czas, dlatego prócz składania papierowego wniosku samodzielnie są jeszcze dwie inne możliwości.
1. Wniosek elektroniczny.
2. Pełnomocnictwo.

Zaświadczenie można bez problemu uzyskać przez Internet jeśli przedsiębiorca posiada:
– profil Zaufany lub e-dowód osobisty,
– elektroniczny podpis.

Mało kto wie natomiast, jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS poprzez pełnomocnictwo.

Jeśli nie mają Państwo możliwości upoważnić osoby bliskiej to można skorzystać z usługi pozyskiwania zaświadczenia o niezaleganiu przez naszą firmę.

Co oferujemy?
– Sporządzenie pełnomocnictwa.
– Złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu na terenie Krakowa i Warszawy.
– Odbiór zaświadczenia wraz z pieczątką weryfikacyjną oryginalność dokumentu.
– Przekazanie skanów dokumentów do Klienta.
– Przesłanie oryginałów na podany adres korespondencyjny.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. kiedy

Przedsiębiorcy często muszą zdecydować się na zawieszenie własnej działalności gospodarczej. Główną przyczyną zazwyczaj jest utrata płynności finansowej, a co za tym idzie brak środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na zawieszenie jednostki gospodarczej z powodu sezonowości prowadzonego biznesu oraz brak zleceń umożliwiających uzyskanie wystarczającego zysku. Innymi przyczynami są choroby właścicieli, wyjazd za granicę lub inne zdarzenia losowe.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy pamiętać jednak, że:
– po upływie 30 dni od ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych,
– okres zawieszenia działalności nie wlicza się do lat pracy uprawnionych do otrzymania emerytury.