Koronawirus l4

Z tego, co ostatnio można zauważyć w Polsce – najlepszym rozwiązaniem jest pozostawanie w domu i unikanie wszelkiego rodzaju kontaktu z innymi ludźmi. Jednym z takich miejsc z całą pewnością jest przychodnia, która jest skupiskiem licznych chorób i bakterii.

Właśnie dlatego, w obliczu koronawirusa istnieje możliwość telefonicznej konsultacji z doktorem, a także nabycia zwolnienia lekarskiego przez telefon, które do tej pory mogło być wystawione jedynie po osobistej wizycie w gabinecie lekarskim. Z racji wprowadzonych niedawno e-recept, lekarz ma również możliwość przepisania leków na zdiagnozowaną dolegliwość. Jest to jedno z wprowadzonych działań zapobiegawczych w obliczu koronawirusa, który dotarł do Polski.

Należy jednak mieć na uwadze, że rozwiązanie to jest tymczasowe i z pewnością po tym, jak sytuacja w kraju się uspokoi i poprawi, możliwość nabycia zwolnienia przez telefon będzie już niemożliwa.

W razie pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi konsultantami!

Kadry i płace

Potocznie przyjęło się, że dział kadr i płac ma za zadanie tylko zarządzenie wynagrodzeniami w firmie. Zadania osób odpowiedzialnych za ten dział w danej firmie obejmują jednak znacznie szerszy zakres. Im większa liczba pracowników tym więcej pracy związanej z ich obsługą formalną oraz tym większa potrzeba utworzenia dobrze zorganizowanego systemu, który pozwoli nimi zarządzać.

Obsługą działu personalnego zazwyczaj zajmuje się biuro rachunkowe prowadzące księgowość w danej firmie lub zatrudniona w niej księgowa.

Podstawowym ich zadaniem jest sporządzanie listy płac, przygotowywanie wszelkich umów związanych ze stosunkami pracy, prowadzenie ewidencji okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP, sporządzanie raportów na potrzeby GUS, pomoc w czasie kontroli US, ZUS i PIP, prowadzenie akt pracowniczych oraz dopełnianie wszelkich formalności związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres wykonywanych usług zależy od oferty danego biura i zmienia się w zależności od potrzeb obsługiwanej firmy.

Usługi księgowo – kadrowe firm

Przedsiębiorcy mają na swojej głowie ogrom obowiązków, które muszą zostać wypełnione w odpowiednim terminie. Często zapominają oni o wielu z nich lub przedkładają jedne nad drugie, co często powoduje popadnięcie w kłopoty, najczęściej z urzędami. Celem założenia firmy z pewnością było osiągnięcie sukcesu. Warto więc zadbać o księgowość firmy, aby udało się ten cel zrealizować.

Nasze usługi księgowo – kadrowe firm pozwalają zoptymalizować koszty a zmaksymalizować zyski. Dzięki doświadczeniu potrafimy wykorzystywać przepisy prawne w ten sposób, aby Klient czerpał jak najwięcej korzyści. Swoje działania opieramy o aktualne przepisy, co zwiększa bezpieczeństwo firmy.

Jeżeli interesuje Państwa zapoznanie się z naszą ofertą to zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji, aby mogli Państwo podjąć najkorzystniejszą decyzję. Nasi eksperci z pewnością udzielą cennych porad, które okażą się przydatne. Usługi księgowo – kadrowe firm to opłacalne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy.

Obsługa kadrowo płacowa

W firmach, zatrudniających wielu pracowników liczba formalności jakie należy dopełnić w związku z ich obsługą często obliguje przedsiębiorców do stworzenia działu personalnego i powierzenia jego obsługi księgowej zatrudnionej na etat lub biuru rachunkowemu.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonuje się, między innymi, usługi takie jak:
– sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło),
– prowadzenie akt osobowych,
– sporządzanie list płac wynagrodzeń,
– ustalanie wymiaru urlopów,
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i świadectw pracy,
– rozliczanie w ZUS,
– prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych.

Zakres usług zmienia się w zależności od podmiotu, z którym się współpracuje oraz potrzeb obsługiwanej jednostki gospodarczej. Im większa firma, im więcej pracowników tym bardziej złożona i czasochłonna bywa obsługa działu kadr i płac, i tym bardziej niezbędne staje się podjęcie współpracy ze specjalistami.

Obsługa kadrowa

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają kilkoro pracowników tworzą zazwyczaj dział kadr i płac oraz zlecają jego obsługę biuru rachunkowemu. Im więcej pracowników tym bardziej złożony system składający się na obsługę kadrowo- płacową.

Do podstawowych usług składających się na obsługę kadrowo-płacową należą:
– przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
– sporządzanie listy płac,
– sporządzanie akt osobowych pracowników,
– ewidencjonowanie okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP,
– rejestracja podmiotu i pracowników w ZUS,
– obliczanie wynagrodzeń i składek ZUS oraz podatku dochodowego,
– sporządzanie sprawozdań dla GUS,
– przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,
– ewidencjonowanie urlopów,
– pomoc w zakresie kontroli PIP, ZUS i Urzędu Skarbowego,
– rozliczanie umów cywilnoprawnych,
– naliczanie ZFŚS.

Wypełnianie wszystkich obowiązków związanych z działem personalnym bywa czasochłonne i wymaga znajomości obowiązujących procedur i przepisów ustawy o rachunkowości.

Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników jest jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia w swojej firmie pracowników. W przypadku dużych firm czynnościami związanymi z obsługą formalną osób zatrudnianych zajmuje się dział kadr i płac, w przypadku małych firm wszystkimi czynnościami księgowymi zajmuje się najczęściej sam właściciel.

Wynagrodzeniem nazywamy ogół wpłat pieniężnych brutto, bez potrąceń i świadczeń w naturze wypłacanych osobom fizycznym, należnych z tytułu wykonaniu pracy lub stosunku pracy. Wynagrodzenie brutto pomniejszone jest o potrącenia obowiązkowe i dobrowolne (raty pożyczek). Potrącenia obrazkowe to przede wszystkim ubezpieczenia społeczne (chorobowe, wypadkowe, rentowe, emerytalne), potrącenia z tytułów egzekucyjnych i wykonawczych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ewidencję rozrachunków z pracownikami najczęściej prowadzi się w ramach jednego konta syntetycznego, w którym po jednej stronie zapisuje się koszty według rodzajów, a po drugiej rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.