Nasze biuro rachunkowe Modrzejewski oferuje pomoc w zakresie prowadzenia ewidencji w formie ryczałtu. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, możliwość świadczenia usług w formie elektronicznej.

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałtu) obejmuje prowadzenie:

-ewidencji przychodów,
-rejestrów podatku od towarów i usług VAT,
-ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

W ramach prowadzenia księgowości w formie ewidencji ryczałtu zawarte jest również:

-sporządzanie i składanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS,
-reprezentacja przed urzędami w kwestiach objętych umową o świadczenie usług księgowych.

Szczegółowe informacje na temat wyceny usługi oraz świadczonych usług przedstawimy po kontakcie z naszym działem merytorycznym. Zapraszamy.