Prowadzenie kadr i płac wymaga od przedsiębiorcy biegłej znajomości wszelkich kwestii personalnych, pracowniczych oraz zarobkowych. Kadry i płace są jednym z ważniejszych działów w firmie.

Obowiązek zajmowania się sprawami kadrowo-płacowymi dotyczy:

  • przedsiębiorcy prowadzącego działalność jednoosobowo, nie zatrudniającego pracowników,
  • przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników w oparciu o przepisy kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia kadr i płac, może liczyć na pomoc z naszej strony.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

  • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • naliczanie wynagrodzeń,
  • sporządzanie list płac,
  • sporządzanie i przekazywane dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do ZUS,
  • sporządzanie informacji podatkowych,
  • monitorowanie okresowych badań lekarskich,
  • inne dodatkowe usługi związane z prawidłowym wywiązywaniem się ze spraw kadrowo-płacowych.

Proponujemy nie tylko przygotowywanie i nadzorowanie dokumentacji kadrowo-płacowej, ale również pełne wsparcie podczas kontroli z instytucji nadzorujących (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy).

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, zapraszamy do kontaktu.

Tel. stacjonarny: 12 376 72 4122 378 12 27
Tel. komórkowy: 736 841 844
Zapewniamy kontakt telefoniczny, SMS lub przez aplikację WhatsApp.

E-mail: biuro@modrzejewski-biuro.pl