Ceny usług księgowych

Ceny usług księgowych w danym biurze rachunkowym często stanowią jeden z decydujących czynników podczas wyboru firmy, z którą podejmie się współpracę w zakresie obsługi księgowej. Warto jednak wiedzieć, że często cena nie jest adekwatna do jakości świadczonych usług i wpływa na nią szereg zmiennych związanych zarówno z samym biurem jak i obsługiwaną firmą.

Jeżeli chodzi o biuro na cenę świadczonych przez nie usług w znacznym stopniu oddziałuje lokalizacja, staż na rynku, renoma oraz zakres oferowanych usług, który często wiąże się z koniecznością zatrudniania wielu specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli natomiast mowa o czynnikach kształtujących cenę księgowości w danej firmie związanych z samym podmiotem obsługiwanym do najważniejszych z nich należą forma prawna, forma prowadzenia księgowości. liczba zatrudnianych pracowników, status płatnika VAT, liczba dostarczanych w danym miesiącu do biura dokumentów oraz oczywiście zakres usług, z których właściciele zdecydowali się skorzystać.

Prowadzenie uproszczonej księgowości koszty

Koszty prowadzenia księgowości uzależnione są od wielu czynników.

Pierwszym z nich jest forma uproszczonej księgowości, na której prowadzenie w swojej firmie zdecydował się przedsiębiorca.
Kolejnym czynnikiem jest jednostka, której powierzy się swoje obowiązki księgowe. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na księgową będzie ponosił koszty związane z zatrudnieniem pracownika na etat, będzie musiał zadbać o to aby zapewnić i wyposażyć jej miejsce do pracy oraz kupić program do księgowania. Podejmując współpracę z biurem rachunkowym koszty te zostaną ograniczone.
Następnymi czynnikami wpływającymi na koszt obsługi księgowej jest liczba zatrudnianych pracowników, liczba generowanych dokumentów oraz status płatnika VAT.
Cena obsługi księgowej może zmienić się również pod wpływem promocji, rabatów i obniżek cenowych mających często miejsce w biurach rachunkowych.

Oferty obsługi księgowej często w sposób znaczący różnią się od siebie. Wybierając dane biuro rachunkowe warto zastanowić się nad cennikiem i zweryfikować to czy proponowane ceny odpowiadają jakości oferowanych usług.

Sprawozdanie finansowe za 2021

Sprawozdanie finansowe przedstawia pełną sytuację finansową firmy, a jest zestawieniem informacji o wszystkich działaniach inwestycyjnych, jakie miały w niej miejsce.
Sprawozdanie finansowe za 2021 należy sporządzić na koniec roku obrotowego w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązek sporządzania i składania sprawozdania dotyczy spółki kapitałowej, spółki osobowej, jak również niektórych jednoosobowych działalności gospodarczych.

Sprawozdanie przygotowywane jest w języku polskim i polskiej walucie w ściśle określonej formie, w sposób rzetelny i porównywalny.

Pełne sprawozdanie składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i start, informacji dodatkowej oraz objaśnień.

Sporządzenie sprawozdania finansowego należy do obowiązków kierownika firmy, jednak zazwyczaj on zleca to zadanie księgowej lub specjaliście z biura rachunkowego, aby mieć pewność, iż zostało ono sporządzone prawidłowo. Sprawozdanie podpisuje osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki.

Nasi eksperci pomogą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021, zapraszamy do kontaktu.