Koronawirus a umorzenie należności z tytułu składek

Jak zapewne Państwo już wiedzą – trwająca pandemia koronawirusa spowodowała konieczność chwilowego umorzenia opłacania należności z tytułu składek. Powodem tego jest wysłanie pracowników na zwolnienia, bądź zasiłki opiekuńcze, co zostało odgórnie narzucone przez władze Polski z powodu trwającej kwarantanny.

Wszystko wynika z tego, że w związku ze wstrzymaniem pracy w bardzo wielu miejscach, termin opłacania podatków, odsetek oraz składek został przesunięty, a nowy termin zostanie wyznaczony dopiero w momencie uspokojenia się w Polsce epidemii. Może chwilowo jest to spore udogodnienie dla pracowników i pracodawców, ale warto mieć na uwadze fakt, że prędzej czy później należność ta będzie musiała zostać uregulowana.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie zagadnienia „koronawirus a umorzenie należności z tytułu składek”, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, bądź do rozmowy online z naszym ekspertem podatkowym, który udzieli odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane!

Koronawirus obowiązki pracodawców

W obliczu wirusa COVID-19, potocznie zwanego koronawirus obowiązki pracodawców zostały określone w wielu przypadkach na nowo.

Zdecydowanie aktualne warunki nie sprzyjają rozwojowi działalności, a wręcz wiele z firm na pewno będzie musiała zawalczyć o przetrwanie i wesprzeć zewnętrznymi środkami finansowania.

Pracodawcy muszą jednak stanąć na wysokości zadania i zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników.

Konieczne jest, aby wszyscy przedsiębiorcy dokładnie śledzili przepisy i nowe zalecenia wydawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewodów, ponieważ to oni w większości zajmują się sprawami przedsiębiorców podczas obecnego stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce.

Przez zarazę jaką szerzy koronawirus obowiązki pracodawców stały się o wiele obszerniejsze, ale zdecydowanie podstawową wytyczną jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy osobom zatrudnionym.

Z tego względu każdy pracodawca, który ma możliwość odesłania pracownika do pracy zdalnej, powinien to uczynić, jeśli nie ma takiej możliwości, a warunki pracy sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa, to może rozważyć opcję wysłania pracowników na urlop wypoczynkowy.

Epidemia a prawo pracy

Od miesiąca cała Europa, a także Polska walczy z epidemią koronawirusa.

Sytuacja jest bardzo poważna, organy rządzące wprowadzają kolejne rozwiązania mające na celu ograniczenie do minimum rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Jak wygląda obecnie epidemia a prawo pracy?

Pracodawcy na mocy ustawy koronawirusowej, mają prawo do odesłania pracowników do pracy zdalnej.

Początkowo zalecano, by do pracy w domu delegowano tych, którzy mają obawy o rozprzestrzenianie się choroby. Teraz natomiast na taki rodzaj wykonywania obowiązków powinni przejść wszyscy, którzy mają możliwość pracy poza stałym miejscem zatrudnienia.

Osoby, które miały styczność z osobami zarażonymi koronawirusem, przebywały ostatnio w krajach o wysokim ryzyku zarażenia lub mają objawy zachorowania, powinny bezwzględnie podjąć pracę zdalną lub przebywać na urlopie do odwołania.

Epidemia a prawo pracy – podsumowanie.

Jeśli pracownik uzna, że warunki panujące w pracy zagrażają jego życiu lub zdrowiu, ma prawo odmówić jej wykonywania.

Prawo Pracy nie nakazuje jednak skierowania przez pracodawcę na badania lekarskie osoby zatrudnionej, u której podejrzewa się zakażenie wirusem COVID-19.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowym mają:
– firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe,
– firmy, które dobrowolnie wybrały sposób ewidencjonowania poprzez księgi rachunkowe.

Zazwyczaj sprawą zajmuje się księgowa firmy zajmująca się jej księgowością lub zleca się to zadanie zewnętrznej firmie księgowej.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe jest bezpiecznym i racjonalnym sposobem na to, aby gotowe sprawozdanie dostarczyć do odpowiedniego urzędu nie martwiąc się o to, czy zostało ono prawidłowo przygotowane.

Standardowe sprawozdanie, według wymogów ustawowych musi zawierać bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Od 1 października 2018 roku sprawozdania dostarcza się wyłącznie w formie elektronicznej, a na ich przesłanie są 3 miesiące od dnia bilansowego jednostki.

Zarówno sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe jak i inne osoby zajmujące się księgowością firmy, obowiązkowe jest podpisanie dokumentu przez osobę sporządzającą oraz kierownika firmy.

Podpis e-sprawozdania musi mieć oczywiście elektroniczną formę.

Składanie dokumentów w Urzędzie Skarbowym

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, który podjął się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jest składanie dokumentów w Urzędzie Skarbowym.

Podstawowym dokumentem, który składają firmy do Urzędów Skarbowych jest sprawozdanie finansowe, które firmy składają za miniony rok działalności. Prócz tego rozliczenia podatków PIT oraz CIT. Bardzo rzadko mówi się o tym, iż do Urzędu Skarbowego należy również udać się w sytuacji, kiedy niezbędne okazuje się nabycie o niezaleganiu w opłacaniu podatków, a więc krótko pisząc – o braku zaległości względem US.

Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszym biurem, zachęcamy do kontaktu, bądź od razu do podjęcia współpracy. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług oraz terminową realizację powierzonych zleceń.

W razie pytań lub wątpliwości, do Państwa dyspozycji pozostaje kontakt z naszymi konsultantami, którzy dołożą wszelkich starań, aby udzielić pomocy.

Uzyskiwanie zaświadczeń z US i ZUS o niezaleganiu

Znaleźli się Państwo w sytuacji bez wyjścia, nie wiedząc na czym polega uzyskiwanie zaświadczeń z US i ZUS o niezaleganiu? Potrzebują Państwo pomocy, gdyż dokument jest niezbędny?

Jeśli tak, to doskonałe miejsce i jednocześnie moment, gdyż niedawno nasza oferta została wzbogacona o pomoc przedsiębiorcom w zakresie załatwiania spraw urzędowych oraz składania w ich imieniu koniecznych wniosków.

Zdecydowanie najczęściej zgłaszają się do nas Klienci, którzy potrzebują zaświadczenia o braku zaległości w sytuacji ubiegania się o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstwa, bądź o kredyt na cele bardziej prywatne. Zaświadczenie to pozwala określić czy dana osoba jest wypłacalna, co jest kwestią niezwykle istotną.

Jeśli zatem potrzebują Państwo takiego zaświadczenia, zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą. Swoje usługi świadczymy szybko, sprawnie, zapewniając swoim Klientom nie tylko najwyższą jakość usługi, ale również całkowite bezpieczeństwo powierzanych nam danych firmy.

Zachęcamy do kontaktu!

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS jest bezpłatne, natomiast wymaga wykonania kilku czynności.

Mówiąc o tym jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS, większość z nas ma przed oczami długie kolejki ustawiające się po wnioski w urzędzie oraz kilkukrotne wizyty ZUS.

Nie wielu przedsiębiorców może znaleźć na to czas, dlatego prócz składania papierowego wniosku samodzielnie są jeszcze dwie inne możliwości.
1. Wniosek elektroniczny.
2. Pełnomocnictwo.

Zaświadczenie można bez problemu uzyskać przez Internet jeśli przedsiębiorca posiada:
– profil Zaufany lub e-dowód osobisty,
– elektroniczny podpis.

Mało kto wie natomiast, jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS poprzez pełnomocnictwo.

Jeśli nie mają Państwo możliwości upoważnić osoby bliskiej to można skorzystać z usługi pozyskiwania zaświadczenia o niezaleganiu przez naszą firmę.

Co oferujemy?
– Sporządzenie pełnomocnictwa.
– Złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu na terenie Krakowa i Warszawy.
– Odbiór zaświadczenia wraz z pieczątką weryfikacyjną oryginalność dokumentu.
– Przekazanie skanów dokumentów do Klienta.
– Przesłanie oryginałów na podany adres korespondencyjny.

Składanie rocznego sprawozdania finansowego

Od pewnego czasu składanie rocznego sprawozdania finansowego jak i jego sporządzanie możliwe jest tylko w wersji elektronicznej. Nie ma już możliwość jego składania w wersji papierowej, zarówno do KRS jak i do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Składanie rocznego sprawozdania finansowego elektronicznie opiera się na:

  • zapisaniu sprawozdania w odpowiedniej strukturze i w odpowiednim formacie
  • podpisaniu sprawozdania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilem Zaufanym

Sprawozdanie finansowe musi zawierać trzy podstawowe składniki:

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa

Składanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS mają obowiązek podmioty niewpisane do KRS, w tym podatnicy CIT, natomiast do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorcy wpisani do tej instytucji.

Bardzo ważne, aby dopełnić obowiązku i złożyć dokument rocznego sprawozdania finansowego w odpowiednim czasie.

Kierownik jednostki ma 3 miesiące od dnia bilansowego na dostarczenie sprawozdania do odpowiedniego organu.

Ceny transferowe

Ceny transferowe to inaczej “rezultaty finansowe warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cena, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”.

Do ustalania cen transferowych dochodzi w momencie występowania transakcji między podmiotami powiązanymi.

Mogą one być:
– podmiotem krajowym – czyli podmiotem biorącym udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu lub kontroli innych przedsiębiorstw położonych za granicą lub posiadających udział w kapitale tego przedsiębiorstwa,
– podmiotem zagranicznym – bierze on czynny udział w zarządzaniu podmiotem krajowym lub posiada udziały w kapitale,
– tymi samymi osobami fizycznymi lub prawnymi – biorą one udział w zarządzaniu i kontroli podmiotem zagranicznym lub krajowym lub posiadają udziały w kapitale.

Wynikiem powiązań między podmiotami jest niewykazywanie dochodów lub wykazywanie niższych dochodów niż te, które byłyby osiągane, gdy podmioty te nie były powiązane.

Ceny transferowe-najważniejsze funkcje:
– funkcja podziału dochodu,
– funkcja sterowania.