Pozwolenie na pracę

Pracodawca, który planuje zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca, musi wiedzieć, że konieczne do tego będzie uzyskanie specjalnego zezwolenia na pracę. Wyrabia się je w urzędzie wojewódzkim, odpowiednim ze względu na adres/siedzibę firmy.

Zezwolenie na pracę występuje w kilku typach (A, B, C, D lub E), zależnych od charakteru wykonywanej przez cudzoziemca pracy. Aby otrzymać takie zezwolenie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie wojewódzkim, razem z odpowiednimi dokumentami. To, jakie dokumenty trzeba będzie dostarczyć, w dużym stopniu uzależnione jest od typu pozwolenia, o które będziemy się starać.

Kto nie potrzebuje zezwolenia na pracę?

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w kilku przypadkach, określonych w przepisach. Nie potrzebują go na przykład osoby, które posiadają Kartę Polaka, lub status uchodźcy w Polsce. Zasada ta odnosi się też do obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co ważne, zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemców pochodzących z: Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Armenii i Rosji. Obywatele tych państw mogą pracować w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od tego, dla ilu pracodawców pracują).

Zamykanie spółki z o.o. pomoc

Całkowite zamknięcie działalności spółki z o.o. wiąże się pewnymi konkretnymi procedurami. Aby do niego doszło, konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie procesu likwidacji, który zazwyczaj trwa kilka miesięcy.

Nie każdy dysponuje odpowiednią ilością czasu i siły, aby zajmować się likwidacją całej firmy. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z ofert biur, które zajmują się profesjonalnie przeprowadzaniem procesów likwidacji. Dlaczego takie rozwiązanie może być atrakcyjne? Przede wszystkim dlatego, że dzięki niemu nie musimy się martwić formalną stroną procesu – nią może zająć się ktoś inny.

Świadomość, że powierzamy sprawy firmy osobom wykwalifikowanym, biegłym w kwestiach prawnych i podatkowych, pozwoli skupić się na wszystkich ważnych sprawach, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. W tym samym czasie profesjonaliści zajmą się zamknięciem wszelkich bieżących spraw przedsiębiorstwa.

Biuro rachunkowe jest podmiotem, który może dopilnować spraw formalnych podczas likwidacji spółki – od zorganizowania zgromadzenia wspólników, poprzez przygotowanie i złożenie odpowiednich wniosków o likwidacji spółki, aż do sporządzenia podsumowań i bilansów.

Warto zastanowić się nad taką opcją, jeżeli planujemy zamknąć działalność spółki. Bliższe zapoznanie się z ofertami biur może pomóc podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z jednym z nich.

Kadry i płace

Potocznie przyjęło się, że dział kadr i płac ma za zadanie tylko zarządzenie wynagrodzeniami w firmie. Zadania osób odpowiedzialnych za ten dział w danej firmie obejmują jednak znacznie szerszy zakres. Im większa liczba pracowników tym więcej pracy związanej z ich obsługą formalną oraz tym większa potrzeba utworzenia dobrze zorganizowanego systemu, który pozwoli nimi zarządzać.

Obsługą działu personalnego zazwyczaj zajmuje się biuro rachunkowe prowadzące księgowość w danej firmie lub zatrudniona w niej księgowa.

Podstawowym ich zadaniem jest sporządzanie listy płac, przygotowywanie wszelkich umów związanych ze stosunkami pracy, prowadzenie ewidencji okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP, sporządzanie raportów na potrzeby GUS, pomoc w czasie kontroli US, ZUS i PIP, prowadzenie akt pracowniczych oraz dopełnianie wszelkich formalności związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres wykonywanych usług zależy od oferty danego biura i zmienia się w zależności od potrzeb obsługiwanej firmy.

Tania rachunkowość

Księgowość firmy jest dziedziną niezwykle wymagającą, a wraz z rozwojem przedsiębiorstwa może się dodatkowo komplikować. Nie dziwi, że przedsiębiorcy w pewnym momencie wolą przekazać sprawy księgowe osobie wykwalifikowanej – jest to przejaw zdrowej troski o interes firmy.

Niestety, zatrudnienie osobistej księgowej wiąże się ze znacznymi wydatkami. Opłacenie etatu i wyposażenie stanowiska bywa dla niektórych firm zbyt kosztowne – w takiej sytuacji tania rachunkowość to coś, czego przedsiębiorcy potrzebują najbardziej.

Współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym mogą okazać się wyjściem idealnym. Czego możemy spodziewać się po współpracy z takim biurem? Przede wszystkim, specjaliści księgowi zajmą się kompleksową obsługą rachunkową naszego przedsiębiorstwa. Ponadto, często oferowaną usługą są porady podatkowe, dzięki którym nasza firma będzie mogła osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy.

Usługi biur rachunkowych generują zazwyczaj o wiele mniejsze koszty, niż zatrudnienie księgowej. Dzięki temu tania rachunkowość w Państwa przedsiębiorstwie może stać się czymś oczywistym – tak samo jak to, że księgowość firmy jest prowadzona w sposób całkowicie profesjonalny i stoi na najwyższym poziomie.

Uzyskanie pozwolenia na pracę

Będąc obywatelem innego kraju mają Państwo prawo pracować w Polsce w sposób legalny pod warunkiem, że dysponujecie wizą lub pozwoleniem na pobyt tymczasowy, a także pracodawca, który zdecydował się zatrudnić Was do swojej firmy pomoże Panu/Pani w pozyskaniu zezwolenia na pracę w Polsce.

Uzyskanie pozwolenia na pracę nie jest skomplikowanym procesem, ale wymaga od nas przygotowania dokumentów i wniosków, które trzeba będzie dostarczyć do urzędu zajmującego się sprawami cudzoziemców w Polsce.

Posiadanie takiego dokumentu jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, ponieważ określa dokładnie warunki na jakich obcokrajowiec jest zatrudniony w firmie oraz wynagrodzenie jakie będzie otrzymywał za daną liczbę godzin przepracowanych w miesiącu.

Jeżeli nie mają Państwo czasu na samodzielne wypełnienie wniosków potrzebnych do uzyskania pozwolenia na pracę dla obcokrajowców, to zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci pomogą Wam szybko uzyskać potrzebny druk urzędowy.

Zapraszamy do kontaktu!

Likwidacja spółki z o.o. pomoc

W momencie, gdy działalność spółki przez dłuższy okres nie przynosi dochodów oraz gdy nie wykazuje perspektyw na poprawę, warto przemyśleć jej likwidację.

Likwidacja spółki musi zostać poprzedzona ogłoszeniem jej upadłości. To podstawowe prawo wierzycieli, którzy mogą przez ten czas ubiegać się uregulowania swoich należności.

Sama procedura likwidacyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niestety jest bardzo problematyczna. Wiąże się z koniecznością sprostania licznym formalnością oraz odwiedzenia szeregu różnych instytucji w celu wykreślenia jej z rejestrów.

Na szczęście trudności te można w łatwy sposób zredukować korzystając z usług specjalistów.

Nasza firma oferuje pomoc w przeprowadzeniu likwidacji spółki z o.o.. Dopełniamy wszelkie formalności pozwalając szybko, skutecznie oraz co najważniejsze w pełni bezpiecznie zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! Nasi przedstawiciele omówią szczegóły oraz odpowiedzą na wszelkie pytania z danego zakresu.

Pomoc w przeprowadzeniu likwidacji spółki z o.o.

Czasem, gdy spółka przestaje przynosić dochody jedynym słusznym rozwiązaniem okazuje się jej likwidacja. Przeprowadzenie tej procedury niestety jest bardzo problematyczne. Aby ją dopełnić konieczne jest podjęcie wielu uchwał, powołanie likwidatorów, sporządzenie bilansu i sprawozdania likwidacyjnego oraz przygotowanie licznych wniosków i formularzy. Przedsiębiorca musi także udać się do wielu instytucji, aby wykreślić swoją spółkę z rejestrów, do których została wpisana.

Z tych względów samodzielne zlikwidowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ogromną niedogodnością, wymaga też poświęcenia jej sporej ilości czasu i pracy.

Sposobem na pominięcie tych niedogodności są usługi likwidacyjne świadczone przez specjalistów. W tej dziedzinie trudni się również nasza firma.
Jeżeli chcą zatem Państwo szybko i rzetelnie rozwiązać działalność spółki, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przedstawią szczegóły naszej oferty, jak również odpowiedzą na wszelkie pytania z tego zakresu.

ZUS a zawieszenie działalności firmy

Każdy przedsiębiorca uprawniony jest do zawieszenia swojej działalności gospodarczej bez wskazania ku temu powodu. Zawieszenie to trwać może od 30 dni do nawet 24 miesięcy. Przez okres ten przedsiębiorca nie może wykonywać działalności, przynoszącej mu bieżące przychody. Ma jednak prawo wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub utrzymania ich źródła.

Decydując się na zawieszenie działalności przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników na dzień składania wniosku. Jeżeli łączą go stosunki pracy z jakimiś osobami konieczne będzie ich wcześniejsze rozwiązanie.

Zawieszenie działalności zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku opłacania składek do ZUS. Jeżeli jednak w tym okresie przedsiębiorca nie pracuje w innym zakładzie pracy wówczas jest uprawniony do dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w przeprowadzeniu zawieszenia działalności swojej firmy, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Oferujemy usługi z zakresu likwidowania oraz zawieszenia firmy.

Pomoc w zawieszeniu działalności społki

Zawieszenie działalności to doskonałe rozwiązanie, gdy nasza firma przestanie być dochodowa. Wówczas zdobywamy czas, przez który może spokojnie przemyśleć swoją dalszą aktywność na rynku.

Zawieszenie doskonale sprawdzi się także w przypadku prowadzenia działalności sezonowej, jak również w momencie, gdy staniemy w trudnej sytuacji rodzinnej, która nie pozwoli nam na kontynuowanie działalności.

Działalność spółki może zostać zawieszona na okres od 1 do 24 miesięcy. Przez ten czas przedsiębiorca nie może wykonywać działalności pozwalającej mu uzyskiwać bieżący dochód za wyjątkiem działalności, która zabezpiecza jego przychody. Okres zawieszenia pozwala przedsiębiorcy wykorzystywać liczne ulgi podatkowe i finansowe. Przez ten czas nie musi również opłacać składek do ZUS oraz składać deklaracji podatkowych.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w przeprowadzeniu zawieszenia swojej spółki, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy omówią ofertę naszej firmy w tej dziedzinie.

Zawieszanie działalności sp

Jeżeli Twoja działalność ma chwilowe problemy, nie warto od razu decydować się na jej likwidację. Czasem znacznie lepszym rozwiązaniem okaże się jej zawieszenie.
Z zawieszenia warto skorzystać także w przypadku prowadzenia działalności sezonowej, a także jeżeli prywatne problemy zmuszają nas do chwilowego zaprzestania działalności.

Zawieszenie spółki może trwać od 1 do 24 miesięcy. Przez czas ten przedsiębiorca może przemyśleć swoje kolejne kroki, tak aby jego dalsza aktywność na rynku zaczęła przynosić upragnione rezultaty. Podczas zawieszenia przedsiębiorcę obejmuje wiele ulg podatkowych i finansowych. Ponadto jest też zwolniony z opłacania składek do ZUS oraz składania deklaracji VAT. Niezwykle ważne jest, że przez ten czas nie może wykonywać działalności, która przynosiłaby mu bieżące dochody. Może jednak prowadzić działalność niezbędną do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w zawieszeniu działalności spółki, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią szczegóły naszej oferty w tym zakresie.