Biuro podatkowe w Krakowie

Z problemami podatkowymi mają do czynienia prawie wszyscy przedsiębiorcy. Ciągle zmieniające się przepisy prawne sprawiają, że przedsiębiorcy stosują nieaktualne rozwiązania w swojej firmie, które przynoszą negatywne skutki. Jak poradzić sobie z prowadzeniem firmy oraz kwestiami podatkowymi jednocześnie? Najlepszym rozwiązaniem jest pomoc oferowana przez biuro podatkowe w Krakowie.
Przygotowaliśmy ofertę, która pozwala przedsiębiorcom prowadzić firmę bezpiecznie. Chcemy, aby współpraca z naszymi specjalistami przyczyniła się do wzrostu efektywności firmy oraz zwiększenia zysków. Oferujemy pomoc w postaci doradztwa oraz w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Do naszych usług należą m.in.: reprezentacja przed US, rozliczenia podatkowe, wyprowadzanie zaległości księgowych, porady podatkowe. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami oferty to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Odpowiemy na wszystkie pytania, aby mogli Państwo podjąć najlepszą decyzje. Współpraca z naszym biurem podatkowym zadba o bezpieczeństwo firmy.

Zgłoszenie do VAT w spółce z o.o.

Aktualnie chcąc zgłosić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako płatnika podatku VAT należy liczyć się z możliwością odmowy.
1. stycznia 2017 roku w życie wszedł szereg zmian mających na celu uszczelnienie prawa podatkowego. Wprowadzone modyfikacje mają przede wszystkim zniwelować przestępstwa z zakresu wyłudzenia VAT poprzez umożliwienie rejestracji firmom, mającym kontakt z karuzelami podatkowymi.

Niestety zmiany te również dotkliwie odbiją się na zwyczajnych przedsiębiorcach, którzy prócz odmowy mogą zostać obarczeni również kaucją rejestracyjną w wysokości nawet do 200 tysięcy złotych. Opłata ta przeznaczona jest dla jednostek, u których wystąpi prawdopodobieństwo powstania zaległości podatkowych.

W celu zwiększenia swoich szans na rejestrację spółki z o.o. w VAT zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Oprócz pomocy w rejestracji oferujemy też sprzedaż gotowych podmiotów gospodarczych. Zakup takiej jednostki ogranicza wszystkie formalności i pozwala natychmiast rozpocząć prowadzenie swojego przedsięwzięcia.

Zmiany w rachunkowości w 2019 roku

W 2019 roku w życie wejdzie nowy międzynarodowy standard w rachunkowości dotyczący umów leasingowych. Najnowszą modyfikacją jest wyeliminowanie leasingu operacyjnego. Oznacza to, że wszystkich leasingobiorców będzie obowiązywał wyłącznie typ finansowy.
Rewolucja ta wpłynie głównie na duże korporacje, banki, międzynarodowe koncerny oraz warszawskie spółki giełdowe.

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, w skrócie MSSF określają dane, które powinny się znaleźć w sprawozdaniu finansowym, a także metody ich prezentacji oraz sposoby wyceny aktywów i pasywów
MSSF opracowywane są przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W 2019 roku w życie wejdzie najnowszy standard MSSF 16, który zajmie miejsce aktualnego MSSF 2017.

Dotychczas akcje związane z leasingiem operacyjnym nie angażowały w dużym stopniu działu finansowego. Wszelkie koszty wykazywane były bowiem w ratach leasingowych bądź czynszu. Wprowadzone zmiany będą wymagać znacznie większej skrupulatności. Niezbędne będzie zabranie informacji odnośnie początkowej wyceny zobowiązania leasingowego i wypłaconych rat. Zawrzeć należy też koszty początkowe poniesione przez leasingobiorcę np. dostosowanie powierzchni wynajmowanych do rodzaju prowadzonej działalności.
Zmiany te wymuszają na przedsiębiorcach przede wszystkim usprawnienie firmowych systemów informatycznych.

Sprawozdania finansowe spółek z o.o.

Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobligowane są do prowadzenia księgowości w pełnej je formie niezależnie od przychodów. Jednym z obowiązków właścicieli działalności prowadzonej w formie spółki z o.o. jest sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego. W praktyce oczywiście przygotowywaniem tego dokumentu nie zajmują się przedsiębiorcy, a zatrudniane przez nich księgowe lub biura rachunkowe, z którymi podjęli współpracę.

Sprawozdaniem finansowym nazywa się uporządkowane przedstawienie wyników finansowych danego podmiotu i jego ogólnej sytuacji finansowej. Informacje zawarte w sprawozdaniach zazwyczaj wykorzystywane są przez potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych, którzy na ich podstawie są w stanie podejmować racjonalne decyzje gospodarcze.

Sprawozdania sporządza się na koniec roku obrachunkowego – na dzień bilansowy lub na inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Musi ono być opracowane w języku polskim, a wszystkie zapisy pieniężne przedstawione muszą zostać w polskiej walucie.

Księgowość Kraków

Zarządzanie własną działalnością wiąże się z koniecznością prowadzenia rachunkowości.

W przypadku niewielkich przedsiębiorstw prowadzi się księgowość uproszczoną, która opiera się na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów (opodatkowanie wg skali podatkowej lub podatek liniowy) lub ewidencji przychodów (opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Powyższe rejestry stanowią podstawę do rozliczeń podatkowych, jakie dokonuje się z Urzędem Skarbowym.

Przepisy zobowiązują niektórych przedsiębiorców do prowadzenia dodatkowych ewidencji, między innymi ewidencji wyposażenia, środków trwałych czy ewidencji przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT).

Zależy nam na zadowoleniu Klientów z oferowanych przez nas usług. Nasza firma prowadzi rachunkowość podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w różnych częściach Polski, w tym także księgowość Kraków.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, jaką jest księgowość Kraków, i rozważają skorzystanie z naszych usług – zapraszamy do kontaktu.