Obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych

Jeśli zdecydowali się Państwo na własną działalność gospodarczą, najprawdopodobniej potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prowadzenia rachunkowości. Obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych powinna być prowadzona w sposób rzetelny i bezbłędny. Gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej oferty, gwarantujemy, że wszelkie formalności będą uzupełniane na bieżąco. Dołożymy wszelkich starań, aby zdarzenia gospodarcze mające miejsce w prowadzonej przez Państwa działalności, miały odzwierciedlenie w dokumentacji firmowej. Zobowiązujemy się do tego, by terminowo sporządzać wszelkie wymagane raporty (między innymi zestawienie zaksięgowanych kosztów i przychodów).

Od Państwa wymagamy jedynie regularnego przekazywania wszelkich dokumentów do zaksięgowania, aby była możliwa w sposób bieżący obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych.

Z naszej strony gwarantujemy profesjonalizm i terminowość. Jeśli mają Państwo szczególne oczekiwania wobec działalności księgowej prowadzonej przez naszych ekspertów lub chcą zapytać o szczegóły współpracy, zapraszamy do kontaktu.

Prowadzenie księgowości dla firm

Każdy przedsiębiorca niezależnie od wielkości swojej działalności zobowiązany jest do prowadzenia firmowej księgowości. Niestety zabieg ten jest niezwykle problematyczny. Wymaga doskonałej znajomości polskiego prawa podatkowego, śledzenia zmian w nim zachodzących, a także poświęcenia ogromnej ilości pracy i czasu na wykonanie niezbędnych rozliczeń. Mając na uwadze utrudnienia z nim związane większość z przedsiębiorców decyduje się przekazać ten obowiązek specjalistom, czyli wykwalifikowanym księgowym.

Nasza firma oferuje prowadzenie księgowości dla firm. Jesteśmy certyfikowanym biurem rachunkowym toteż nasze dane dostępne są w Centrum Informacji Księgowej. Tym samym korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję, że nasze usługi świadczymy w sposób rzetelny i zgodny z przepisami prawa. Dodatkowo dysponujemy polisą ubezpieczeniową, która ma zabezpieczać Państwa interesy w przypadku jakichkolwiek uchybień. W razie zainteresowania zachęcamy do kontaktu w celu zaznajomienia się ze szczegółami naszej oferty.

Księgowość spółki cywilnej

Księgowość spółki cywilnej w znacznej mierze zależy od jej przychodów. Spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro mogą prowadzić księgowość w formie uproszczonej. Jeżeli jednak przychód przekroczy określony poziom wówczas musi zostać zastosowana księgowość pełna. O ile w przypadku księgowości uproszczonej przedsiębiorca może samodzielnie poprowadzić dokumentację swojej firmy tak niestety pełny odpowiednik wymusza na przedsiębiorcy obowiązek zatrudnienia biura rachunkowego bądź księgowego. To niestety wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Decydując się na konkretny podmiot, który będzie miał za zadanie poprowadzić naszą księgowość niezbędne jest zweryfikowanie czy jego dane znajdują się w Centrum Informacji Księgowej, które gromadzi w sobie certyfikowane podmioty księgowe, a więc takie których kwalifikacje zostały formalnie potwierdzone. W przypadku biur rachunkowych równie ważna jest polisa ubezpieczeniowa w ramach której przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości ze strony biura rachunkowego.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów upoważnione zostały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro. Podatnicy Ci powinni założyć dany dokument pierwszego stycznia danego roku podatkowego.

KPiR można prowadzić zarówno w formie papierowej, jak elektronicznej. Prowadzenie księgi przy pomocy komputera jest o wiele mniej czasochłonne oraz bardziej estetyczne. Aby było ono prawidłowe wymaga się pisemnego określenia szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego za pomocą którego będą prowadzone księgi, zagwarantowanie niezwłocznego wglądu do treści dokonanych zapisów, a także przechowywanie zapisanych danych na nośnikach pamięci. Nie ma już jednak obowiązku drukowania księgi przychodów i rozchodów prowadzonej w wersji elektronicznej. Do niedawna przedsiębiorca musiał ją wydrukować do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Księgowa w firmie

Księgowa w firmie bywa często niezbędna do tego, aby księgowość danego podmiotu gospodarczego prowadzona była w sposób należyty.

Przedsiębiorcy, właściciele firm najczęściej nie zdają sobie sprawy ze złożoności procesów księgowych, nie znają podstawowych zasad, przepisów Ustawy o Rachunkowości ani nie posiadają wystarczających umiejętności. Księgowa w ich mieniu zajmuje się wszystkimi kwestiami formalnymi: prowadzi ewidencję księgową, dokonuje rozliczeń podatkowych, obsługuje dział personalny oraz świadczy usługi doradcze. Zatrudnienie księgowej na etat jest jednak często kosztowne i wiąże się również z koniecznością wynajmu dodatkowej powierzchni biurowej, wyposażenia jej miejsca pracy oraz zakupu drogiego programu do księgowości.

Lepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z biurami księgowymi. Jest to rozwiązanie o wiele tańsze, ponadto oferty biur są zazwyczaj bardziej kompleksowe z uwagi na szerokie grono zatrudnianych specjalistów. Nie bez powodu coraz większa liczba przedsiębiorców rezygnuje z zatrudniania księgowej na rzecz współpracy z biurem księgowym.

Samodzielna księgowość

Na początku działalności prowadzenie księgowości w firmie nie wymaga wielkiego zaangażowania ani poświęcania znacznej ilości czasu. Jednak przedsiębiorca, który chce sam zajmować się prowadzeniem ewidencji swojej firmy musi posiadać chociażby podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości oraz obowiązujących rozporządzeń i przepisów. Jeżeli może on prowadzić uproszczoną księgowość istnieje szansa, że poradzi sobie sam.

Sytuacja znacznie bardziej komplikuje się w przypadku przedsiębiorstw, które są zobowiązane do pełnej księgowości. Z racji tego, że jest to złożony i precyzyjny system, jego prowadzenie jest czasochłonne, a zakres obowiązków bardzo szeroki. Przedsiębiorca oprócz bieżącego ewidencjonowania musi sporządzać rachunek zysków i strat, bilans oraz informacje dodatkowe, które składają się na sprawozdanie finansowe.

Wraz z rozwojem firmy, zwiększa się liczba dokumentów, które należy księgować oraz zazwyczaj liczba pracowników co wiąże się z poszerzaniem działu kadr i płac oraz obowiązków związanych z jego prowadzeniem.

Warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym, które w imieniu przedsiębiorcy dopełni wszystkich formalności.

Uproszczona księgowość w spółkach

Przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość swojej firmy w formie uproszczonej albo pełnej. Wielu z nich obawia się księgowości pełnej, ponieważ wymaga ona znajomości przepisów prawa, na co właściciele firm w nadmiarze obowiązków nie mają czasu. Jak wygląda zatem uproszczona księgowość w spółkach?

Z księgowości uproszczonej mogą skorzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro. Po przekroczeniu limitu przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości w formie pełnej.

Przedsiębiorcy nie muszą samodzielnie zajmować się księgowością. Dla wszystkich, którzy chcą skoncentrować się na rozwoju firmy przygotowaliśmy ofertę – obsługa podatkowa, księgowa oraz prawna.

Zapraszamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym.

Sprawozdania finansowe spółek z o.o.

Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobligowane są do prowadzenia księgowości w pełnej je formie niezależnie od przychodów. Jednym z obowiązków właścicieli działalności prowadzonej w formie spółki z o.o. jest sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego. W praktyce oczywiście przygotowywaniem tego dokumentu nie zajmują się przedsiębiorcy, a zatrudniane przez nich księgowe lub biura rachunkowe, z którymi podjęli współpracę.

Sprawozdaniem finansowym nazywa się uporządkowane przedstawienie wyników finansowych danego podmiotu i jego ogólnej sytuacji finansowej. Informacje zawarte w sprawozdaniach zazwyczaj wykorzystywane są przez potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych, którzy na ich podstawie są w stanie podejmować racjonalne decyzje gospodarcze.

Sprawozdania sporządza się na koniec roku obrachunkowego – na dzień bilansowy lub na inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Musi ono być opracowane w języku polskim, a wszystkie zapisy pieniężne przedstawione muszą zostać w polskiej walucie.

Księgowość Kraków

Zarządzanie własną działalnością wiąże się z koniecznością prowadzenia rachunkowości.

W przypadku niewielkich przedsiębiorstw prowadzi się księgowość uproszczoną, która opiera się na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów (opodatkowanie wg skali podatkowej lub podatek liniowy) lub ewidencji przychodów (opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Powyższe rejestry stanowią podstawę do rozliczeń podatkowych, jakie dokonuje się z Urzędem Skarbowym.

Przepisy zobowiązują niektórych przedsiębiorców do prowadzenia dodatkowych ewidencji, między innymi ewidencji wyposażenia, środków trwałych czy ewidencji przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT).

Zależy nam na zadowoleniu Klientów z oferowanych przez nas usług. Nasza firma prowadzi rachunkowość podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w różnych częściach Polski, w tym także księgowość Kraków.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, jaką jest księgowość Kraków, i rozważają skorzystanie z naszych usług – zapraszamy do kontaktu.

Uproszczona księgowość

Pełna księgowość przeznaczona jest i opracowana została dla osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i spółdzielni socjalnych, które w poprzednim roku obrachunkowym nie przekroczyły limitu 2 000 000 euro przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Uproszczona księgowość, inaczej zwana „małą”, obliguje do prowadzenia ewidencji przychodów (przy rozliczaniu się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego) albo księgi przychodów i rozchodów (przy rozliczaniu się podatkiem liniowym lub według skali podatkowej).

Koszt prowadzenia pełnej księgowości w biurze rachunkowym sięga zazwyczaj kilkudziesięciu złotych. Przedsiębiorca może oczywiście uproszczoną księgowość swojej firmy prowadzić samodzielnie. Jeśli chce się jednak oszczędzić czas oraz zyskać gwarancję poprawnego prowadzenia ewidencji i właściwego naliczania należności podatkowej warto nawiązać współpracę z profesjonalną firmą.