Pomoc w likwidacji przedsiębiorstwa formalności

Proces likwidacji zazwyczaj postrzegany jest jako długotrwały i pracochłonny. Nie można temu zaprzeczyć, ale jeśli postępuje się według odpowiednich zasad, to z likwidacją działalności nie powinno być większego problemu.

Czasami może się jednak przydać pomoc w likwidacji przedsiębiorstwa formalności, dlatego nasi eksperci służą pomocą.

Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały o likwidacji spółki, która musi zostać przegłosowana większością głosów. Do 7 dni od jej podjęcia, koniecznie należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek, o wykreślenie firmy z KRS.

Nie można pominąć także wyrejestrowania się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ likwidacja firmy wiąże się z utratą podwójnej osobowości w sferze ubezpieczeniowej. Po samym zgłoszeniu otwarcia likwidacji działalności, firma musi dokonać ogłoszenia rozpoczęcia procesu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do obowiązków likwidatorów należy sporządzenie bilansu likwidacyjnego, który sporządza się na dzień otwarcia likwidacji.

Ostatnie kroki do całkowitego zamknięcia działalności to upłynnienie majątku oraz wezwanie wierzycieli do płatności, a także podział majątku między wspólników.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US

Zaświadczenie o niezaleganiu można zdobyć poprzez składanie wniosku do Urzędu Skarbowego.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US może okazać się potrzebna dla osób mieszkających za granicami Polski, które nie mogą dotrzeć osobiście do urzędu lub dla tych, którzy nie mają na to czasu. Możliwe jest skorzystanie z usługi reprezentowania w urzędzie przez osoby trzecie.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US polega na:
1. Podpisaniu pełnomocnictwa z firmą reprezentującą.
2. Przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego przez przedstawiciela.
3. Do wniosku dołącza się dowód zapłaty opłaty skarbowej.
4. Odbiór zaświadczenia przez przedstawiciela.
5. Wysyłka skanów dokumentacji do Klienta drogą elektroniczną.
6. Wysłanie oryginałów dokumentacji na podany adres.

Na zaświadczenie czeka się do 7 dni od jego złożenia.

Na pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US mogą Państwo liczyć ze strony naszych specjalistów, którzy chętnie załatwią wszystkie sprawy urzędowe w Państwa imieniu z największą starannością i najszybciej jak to możliwe.

Kompleksowa księgowość dla średnich firm

Obowiązkiem wszystkich spółek jest prowadzenie księgowości. Jest to czynność wymagająca dobrej znajomości przepisów, dlatego dobrym pomysłem jest współpraca ze sprawdzonym biurem rachunkowym. Kompleksowa księgowość dla średnich firm to specjalność naszej firmy.

Księgowość uproszczona to zbiór zasad gromadzenia danych finansowych, pozwalających wyliczyć zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa.

“Mała księgowość” to dobra opcja dla średnich firm, których dochód za poprzedni rok wyniósł co najmniej 2 000 000 euro.

Pełna księgowość, choć jest bardziej skomplikowana ma również swoje zalety. Jest przede wszystkim narzędziem do stworzenia pełnego obrazu finansów firmy.

Niezależnie od tego jaką formę przyjmuje Państwa spółka, nasza firma oferuje Wam swoją pomoc.

Outsourcing to kompleksowa księgowość dla średnich firm, wiąże się ona z dużymi oszczędnościami. Państwo powierzając nam prowadzenie rozliczeń mogą spodziewać się zredukowania kosztów związanych z zatrudnieniem wykwalifikowanej księgowej. Gwarantujemy również prowadzenie księgowości dokładnie i rzetelnie.

Zmiana biura rachunkowego

Sytuacje z nieprawidłowościami w biurach czasami się zdarzają. Przygotowany na takie okoliczności musi być każdy przedsiębiorca, który powierza księgowość firmy, zewnętrznym podmiotom.

Należy pamiętać, że:

  • za błędy księgowego w urzędzie odpowiada właściciel firmy,
  • nie ma prawnego obowiązku zamknięcia roku obrotowego w tym samym biurze rachunkowym,
  • w każdej chwili można podjąć się kroku, jakim jest zmiana biura rachunkowego,
  • każde biuro ma obowiązek wydania pełnej dokumentacji na żądanie Klienta,
  • zmiana biura rachunkowego nie jest skomplikowana,
  • biuro rachunkowe jest zobligowane posiadać polisę OC, z której Klient w przypadku strat, może ubiegać się o odszkodowanie.

Jeśli uważacie Państwo, że zmiana biura rachunkowego jest konieczna, nie ma się nad czym zastanawiać.

Ryzyko związane z nieodpowiednim prowadzeniem księgowości jest na tyle duże, że lepiej w porę przenieść swoją księgowość tam, gdzie będzie ona należycie prosperowała.

Jeśli potrzebna Państwu pomoc przy zmianie biura, to można skontaktować się z profesjonalistami, którzy doradzą i pomogą w dokonaniu wszelkich formalności.

Analiza cen transferowych

Ceny transferowe to dla niektórych przedsiębiorców dość ważny temat. Zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz prawem podatkowym – ceny transferowe, zwane inaczej transakcyjnymi są cenami stosowanymi we wszystkich transakcjach realizowanych przez powiązane podmioty gospodarcze lub firmy posiadające siedziby w rajach podatkowych.

Ceny transferowe są bardzo popularnym tematem, ponieważ wykorzystywane mogą być między innymi do nielegalnej optymalizacji podatkowej, unikania opodatkowania lub przenoszenia zysków do rajów podatkowych. Ważne jest więc prowadzenie rzetelnej i sprawdzalnej dokumentacji cen transferowych, aby w przypadku kontroli móc potwierdzić organom prowadzenie transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z obowiązującym prawem.

W celu weryfikacji zgodności dodatkowo można sporządzić analizę danych porównawczych, która umożliwia zastosowanie określonych metod kalkulacji cen rynkowych.

Czemu ceny transferowe są tak popularnym tematem? Między innymi dlatego, że wpłynęło na nie zjawisko globalizacji światowej gospodarki – gdyby nie postępująca integracja gospodarcza i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, wówczas ceny transferowe mogłyby w ogóle nie być używane.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Na początku tego artykułu warto zaznaczyć, że podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z zasadami według których mają funkcjonować Pracownicze Plany Kapitałowe każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

Pracodawca będzie zobligowania do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi:
– fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych
– fundusz emerytalny zarządzany przez PTE
– pracownicze towarzystwo emerytalne
– zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Biuro księgowe w Małopolsce

Biuro księgowe w Małopolsce to podmiot gospodarczy, który na podstawie umowy świadczy różnego rodzaju usługi na rzecz przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych. Kancelaria w Państwa imieniu zajmie się rachunkowością, płacami i prowadzeniem dokumentacji kadrowej. Zleceniobiorca wykonuje i wypełnia obowiązki jakie ciążą na zleceniodawcy z tytułu prowadzenia działalności.

Każdy przedsiębiorca zgodnie z obowiązującym prawem jest zmuszony do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Im jednostka gospodarcza lepiej i wydajniej prosperuje, tym więcej obowiązków spoczywa na właścicielu.

Biuro księgowe w Małopolsce zajmuje się księgowaniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych wraz z przepływem środków finansowych. Jednak zakres działania może być znacznie szerszy w zależności od Państwa preferencji. Analiza ryzyka finansowego, tworzenie strategii, optymalizacja podatkowa i porady prawne to tylko niektóre z dodatkowych możliwości, które zapewniają profesjonalne kancelarie.

Należy pamiętać, aby uważnie wybrali Państwo biuro księgowe w Małopolsce, ponieważ odpowiedzialność podatkową ponosi zawsze przedsiębiorca, nawet wtedy, gdy w umowie wiążącej go z danym biurem wprowadzona zostanie inna klauzula.

Krakowskie biuro rachunkowe

Firmy działające na terenie Małopolski niejednokrotnie świadomie nie decydują się na skorzystanie z usług krakowskich biur rachunkowych. Wielu osobom zdaje się, że usługi świadczone przez firmy działające w jednym z największych polskich miast wiążą się z kuriozalnymi kosztami. Tymczasem ogromna konkurencja jaka działa w obrębie Krakowa zmuszą biura rachunkowe do rywalizowania między sobą pod względem zarówno ceny jak i atrakcyjności oferowanych usług. Dodatkowym atutem takich organizacji jest usługa zwana wirtualnym adresem. Skorzystanie z niej pozwala nam na rejestrację firmy pod prestiżowym adresem w centrum Krakowa. E-adres znacząco podnosi renomę firmy, co z kolei pozwala na pozyskanie szerszego grona odbiorców, a także potęguje prawdopodobieństwo zawarcia korzystnych współpracy biznesowych.
Biuro rachunkowe pozwala zaoszczędzić czas związany z prowadzeniem firmowych akt oraz wykonywaniem niezbędnych rozliczeń. Dodatkowym atutem skorzystania z usług tych jednostek jest gwarancja bezpieczeństwa, gdyż w razie wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości w prowadzonej przez nich dokumentacji to właśnie te jednostki będą ponosiły z tego tytułu konsekwencje.

Outsourcing kadr i płac

Firmy, które dobrze prosperują i stale się rozwijają zazwyczaj zatrudniają coraz większą liczbę pracowników. Wraz ze zwiększaniem się liczby pracowników, zwiększa się liczba formalności związanych z ich obsługą. Zwiększa się również potrzeba na zorganizowanie systemu zarządzania nimi i utworzenia działu kadr i płac.

Przedsiębiorca nie musi samodzielnie zajmować się działem personalnym, może zdecydować się na skorzystanie z outsourcingu kadr i płac, który zazwyczaj zawiera takie usługi jak:
– przygotowywanie umów o pracę oraz umów zlecenie, o dzieło,
– ewidencjonowanie okresowych badań i szkoleń z zakresu BHP,
– prowadzenie akt pracowników,
– wystawianie zaświadczeń i świadectw pracy dla pracowników,
– sporządzanie listy płac,
– obliczanie wynagrodzeń,
– obliczanie składek ZUS, zgłaszanie pracowników do ZUS,
– pomoc w czasie kontroli US i ZUS, PIP,
– sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS.

Skorzystanie z outsourcingu w zakresie obsługi działu personalnego pozwala przedsiębiorcy znacznie oszczędzić czas.

Kompleksowa obsługa księgowa

Każdy, kto prowadzi własne przedsiębiorstwo jest zmuszony stawić czoła wielu trudnościom. Czasami mogą przysporzyć ich np. problemy z księgowością, która jest dziedziną wymagającą, a nie każdy musi czuć się w niej pewnie.

Kompleksowa obsługa księgowa jest usługą dla tych z Państwa, którzy pragną powierzyć fachowcom tą gałąź swojej działalności. Tym osobom, które dopiero zaczynają swoją działalność, ale też tym, którzy od lat rozwijają swój biznes, proponujemy pomoc w profesjonalnym prowadzeniu księgowości.

Oferujemy porady najkorzystniejsze dla naszych Klientów, dzięki czemu nasza kompleksowa obsługa księgowa stanowi świetne rozwiązaniem dla firm. Dla każdego, kto troszczy się o sprawny rozwój swojej firmy jasnym jest, że księgowość jest dziedziną, która wymaga wiele uwagi. Powierzenie jej w ręce ludzi o długim, bogatym doświadczeniu umożliwi profesjonalnie poprowadzić firmę.

Kompleksowa obsługa księgowa to rozwiązanie, które pozwoli Państwu pełniej i łatwiej zatroszczyć się o rozwój działalności. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, w którym postaramy się Państwu objaśnić wszystkie szczegóły i odpowiedzieć na wszelkie pytania.