Księgowość wycena

Wyceny księgowości większość biur dokonuje na podstawie liczby dostarczanych przez klienta dokumentów, liczby zatrudnianych w jego firmie pracowników oraz rodzaju stosunku pracy, na podstawie którego są oni zatrudniani. Obliczenia wartości zobowiązania jakie przedsiębiorca będzie musiał ponosić w związku z outsourcingiem księgowym, dokonuje się również na podstawie zakresu usług z jakich będzie on korzystał w trakcie trwania współpracy. Im bardziej kompleksowy pakiet, im bardziej kompleksowa obsługa, tym oczywiście wyższe koszty.

Większość z biur określa jedną cenę, w zależności od wybranych usług i liczby zadeklarowanych dokumentów. Nasze biuro oferuje elastyczny cennik, który przewiduje możliwość zmieniania się liczby dowodów księgowych i ceny nawet co miesiąc. Nasi klienci nie muszą deklarować ile dokumentów będą dostarczać, akceptują cennik zawierający widełki cenowe i jeśli w danym miesiącu ich przedsiębiorstwo, z jakiegoś powodu, wygeneruje mniej dokumentów zapłacą oni mniej za obsługę księgową.

Przychód ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najprostszych form opodatkowania przedsiębiorstw. Polega on na wyliczaniu podatku należnego od przychodów firmy. Przedsiębiorca nie ma zatem możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o koszty jego uzyskania.

Do zalet ryczałtu możemy zaliczyć przede wszystkim łatwą księgowość oraz niskie stawki podatku wynoszące zazwyczaj zaledwie kilka procent. Niestety ryczałt ma także swoje wady. Przede wszystkim ze względu na brak możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów może dojść do sytuacji gdy podatnik będzie musiał uregulować podatek nawet jeżeli jego firma wykaże stratę. Ponadto korzystając z ryczałtu przedsiębiorca nie może rozliczać się razem ze swoim małżonkiem oraz korzystać z ulgi na dziecko.

Aby móc korzystać z ryczałtu podatnik nie może osiągać przychodów wyższych niż 250 tysięcy euro. Ponadto jeżeli jego przychody nie przekroczyły równowartości 25 tysięcy euro wówczas jest uprawniony do rozliczeń kwartalnych.

Obsługa rachunkowa dla firm

Obsługa rachunkowa dla firm oferowana jest przez dwa rodzaje podmiotów: księgowych zatrudnianych na etat w przedsiębiorstwie oraz biura rachunkowe. Na skorzystanie z niej decyduje się coraz to większa liczba osób prowadzących własną działalność i są nimi nie tylko właściciele dużych firma ale również i lokalnych biznesów. W zależności od rodzaju księgowości oraz rodzaju formy prawnej obsługa rachunkowa dla firm obejmuje różne zakresy usług. Zupełnie inne są potrzeby dużej firmy, która zobowiązana jest do pełnej księgowości, a zupełnie inne niewielkiej firmy prowadzącej małą działalność, zatrudniającej niewielką liczbę pracowników.

Ważne jest jednak to aby wybrać takie biuro rachunkowe, które rozumie te różnice i jest w stanie zaoferować różnorodne pakiety i opcje, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać. Istotną kwestią jest to, aby dostosowywało ono swoje usługi, ceny i propozycje do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Rzetelne biuro rachunkowe, z którym warto podjąć współpracę musi słuchać potrzeb klientów i wychodzić im naprzeciw.

Od czego zależy cena księgowości

Istnieje wiele czynników, które kształtują ceny usług księgowych oferowanych w naszym kraju przez różnego rodzaju podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem rachunkowości. Oto lista tych najbardziej istotnych, mających największy wpływ na koszty jakie przedsiębiorca musi ponieść decydując się na outsourcing księgowy:

– podmiot prowadzący księgowość – czy jest to księgowa zatrudniona na etat, czy też biuro księgowe,
– zakres oferowanych usług – im szersza oferta tym większe ceny wynikające z konieczności zatrudniania ekspertów z różnych dziedzin,
– sposób dokonywania wyceny – czy na podstawie liczby dokumentów, czy według stałego czy elastycznego cennika,
– lokalizacja biura – im bardziej prestiżowa lokalizacja tym wyższe ceny usług księgowych,
– doświadczenie i renoma biura rachunkowego – bardziej znane biura są oczywiście droższe, niż te mniej popularne,
-podmiot odpowiedzialny za dostarczanie dokumentów do biura – czy obowiązek ten leży po stronie przedsiębiorcy czy po stronie biura,
– czy współpraca ma również obejmować magazynowanie.

Wysyłanie JPK_VDEK oferta

JPK_VDEK to nowe rozwiązanie, które obowiązuje od października 2020 roku. Wiąże się z tym, iż czynni podatnicy VAT będą musieli zmierzyć się ze zmianami w zakresie raportowania do organów podatkowych. Najważniejszą zmianą jest to, że od teraz zamiast deklaracji VAT oraz JPK_VAT osobno, sporządzany będzie jeden dokument JPK_VDEK.

Jako cel wprowadzanych zmian określono chęć uproszczenia raportowania, a także uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Dodatkowym efektem może być także uszczelnienie tzw. luki podatkowej poprzez sprawniejszą weryfikację informacji składanych w plikach przez przedsiębiorców.

Należy również wiedzieć, iż czynni podatnicy będą musieli zmierzyć się z oznaczeniami kodami GTU zarówno oferowanych towarów, jak i świadczonych usług. Klasyfikacja ta będzie dotyczyła 13 grup, co następnie pozwoli prawidłowo sporządzić, a także złożyć plik JPK_VDEK.

Jeśli zatem mają Państwo pytania odnośnie tych zmian, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który precyzyjnie odpowie na wszelkie pytania.

JPK_VDEK pomoc

Zmiany związane z wprowadzeniem nowego jednolitego pliku kontrolnego mają na celu uproszczenie polskiego systemu podatkowego. Aby dobrze rozeznawać się czym jest i w jaki sposób stosować JPK_V7M, JPK_V7K, czyli JPK_VDEK pomoc może okazać się konieczna.
JPK_VDEK to aktualnie JPK_V7, który jest plikiem mającym, zastąpić deklarację VAT. Oznacza to, że nie będzie już obowiązku wysyłania deklaracji:

– VAT-7
– VAT-7K
– VAT-ZT
– VAT-ZZ
– VAT-ZD

JPK_VDEK łączy pozycje z deklaracji VAT-7/VAT7K oraz JPK_VAT składając się w ten sposób z dwóch części: deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy będą mogli zawrzeć wszelkie potrzebne informacje w jednym dokumencie.
Mimo, że obowiązek składania nowego pliku JPK_V7 jest comiesięczny to i tak obowiązki z tym związane są o wiele bardziej zoptymalizowane, w porównaniu do ubiegłych lat. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie również będą zobowiązani do składania JPK_VDEK każdego miesiąca, natomiast wypełniają oni wtedy przez 2 miesiące tylko część ewidencyjną, natomiast w 3 miesiącu również dekoracyjną za ubiegły kwartał.

JPK V7 od kiedy

Uważa się, że wprowadzenie pliku JPK V7 to jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian podatkowych jakie wprowadzono w ostatnich latach. Nowa struktura pliku ma polegać na połączeniu wysyłania deklaracji VAT z plikiem JPK VAT. Rozwiązanie to miałoby znacznie ułatwić obowiązki podatników. Obowiązek wysyłania pliku w nowej strukturze zmieniał daty wejścia w życie kilkukrotnie- JPK V7 od kiedy?

Termin wprowadzenia pliku JPK V7 kilkukrotnie ulegał przesunięciu. Początkowo wprowadzony miał zostać w dwóch turach:

– od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców
– od 1 lipca 2020 r. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Z powodu panującego w Polsce COVID-19 planowane zmiany nie zostały wprowadzone.
Kolejnym rozwiązaniem dotyczącym terminu wejścia w życie struktury JPK V7 miało być wprowadzenie 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników, bez żadnego podziału.
Ostatecznie termin ten również nie doszedł do skutku i nowy obowiązek składania pliku VAT działa od 1 października 2020 r.
Należy pamiętać, że wprowadzona nowa struktura JPK V7 nie zwalnia z obowiązku wysyłania pozostałych typów deklaracji, na dotychczasowych zasadach.

Biuro księgowe koszt

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na współpracę z biurem rachunkowym często dokonują wyboru biura, które oferuje najniższą cenę za obsługę księgową. Nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż takie biura najczęściej nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, przez co nie są w pełni profesjonalne. Szukając podmiotu, który poprowadzi Państwu księgowość warto zdecydować się na biuro, które oferuje elastyczny cennik za usługi księgowe. Cena w takim przypadku nie jest stała co miesiąc lecz zmienia się w zależności od ilości dokumentów podlegających księgowaniu.

Cena za korzystanie z usług księgowych oferowanych przez biura rachunkowe najczęściej zależy od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz od rodzaju prowadzonej księgowości. Nasze biuro oferuje Państwu kompleksową obsługę księgową w przystępnych cenach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej i uproszczonej księgowości. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty. Obsługujemy przedsiębiorców z całej Polski.

Koszt usług księgowych dla firmy

Koszt usług księgowych dla firmy zależy od wielu czynników.

Cena usług księgowych zależy przede wszystkim od formy prawnej prowadzonej działalności i rodzaju księgowości. Niektóre z rodzajów podmiotów w naszym kraju zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych inne dobrowolnie decydują się na pełną księgowość chcąc dzięki temu uzyskać dostęp do szczegółowych danych finansowych firmy. Jak zapewne doskonale się Państwo domyślają uproszczona księgowość wymaga znacznie mniejszego nakładu pracy księgowego dlatego też koszt jej prowadzenia jest znacznie niższy.

Koszt usług księgowych dla firmy zależy również od jej wielkości, którą biura rachunkowe i księgowi oceniają na podstawie liczby dokumentów jakie w danym miesiącu dostarcza się do zaksięgowania oraz liczby zatrudnianych pracowników. Dokładny koszt wylicza się właśnie na podstawie liczby dokumentów i liczby osób które zatrudnione są na podstawie umowy zlecenie, o dzieło lub umowy o pracę.

Warto zaznaczyć, że biura rachunkowe są o wiele tańsze niż opcja zatrudniania samodzielnej księgowej na etat.

Deklaracja JPK_V7

Od października 2020 roku zacznie obowiązywać deklaracja JPK_V7, czyli nowy dokument umożliwiający rozliczanie się z organami podatkowymi. Istotnie należy zaznaczyć, że w momencie wejścia w życie tej nowej struktury deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną wycofane. Nowy plik JPK_V7 zastąpi dotychczas obowiązujące deklaracje VAT oraz JPK_VAT.

Deklaracja JPK_V7 informować będzie w zakresie:

– transakcji VAT zakupu i sprzedaży,

– informacji niezbędnych do ustalenia zobowiązania podatkowego lub kwoty do zwrotu podatku VAT.

Nowa struktura pliku JPK znacznie usprawni wypełnianie obowiązków podatkowych oraz dokonywanie rozliczeń. Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7 będzie podstawą do rozliczeń podatkowych VAT. Celem jego wprowadzenia jest również usprawnienie procedury weryfikacji danych oraz szybkie rozpoznanie nieprawidłowości w przedstawionych przez podatnika informacjach.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie wdrażania zmian podatkowych, które zaczną obowiązywać od października 2020 roku. Zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat oferty usług zapraszamy do kontaktu.