Rozliczenie podatku PIT

Rozliczenie podatku PIT to pozornie prosta czynność, którą można wykonać samodzielnie dlatego też wiele osób na własny rachunek podejmuje się jej wykonania. Można rzecz jasna wypełnić wniosek i samodzielnie go przedłożyć. Sprawa jest prosta jeśli posiadamy jedno źródło dochodów. Sprawa jednak komplikuje jeśli prowadzimy na przykład jednoosobową działalność gospodarczą lub posiadamy wiele źródeł dochodów.

Warto skontaktować się z księgowym lub biurem rachunkowym, które oferują rozliczenie podatku PIT. Koszt takiej usługi to maksymalnie kilkadziesiąt złotych, jednak jeśli się na niego zdecydujemy, zyskamy pewność, że nasz PIT zostanie rozliczony w odpowiednim terminie i na pewno poprawnie. Dodatkowo upewnimy się także, że skorzystaliśmy ze wszystkich możliwych, przysługujących nam ulg podatkowych. Jeżeli nie mamy czasu lub pewności czy samodzielnie potrafimy rozliczyć PIT warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego. Z przywileju tego korzysta coraz większa liczba osób.

Księgi handlowe

System rachunkowości jakim jest pełna księgowość prowadzi się w oparciu o księgi rachunkowe, zwane także księgami handlowymi. Księgi te składają się z kilku elementów, tworzących razem dokładny i rozbudowany system ewidencji księgowej.

W skład ksiąg rachunkowych każdej firmy musi wejść dziennik księgowy, czyli narządzie służące do ewidencji zachodzących w firmie operacji. Określa się w nim sposób ujęcia ich na kontach księgowych, wartość, strony, datę oraz dowód księgowy operacji gospodarczej.

Zadekretowaną w dzienniku księgowym operację ujmuje się na odpowiednich kontach księgowych. W skład księgi handlowej wchodzi wykaz kont głównych, dzielących się na konta bilansowe i wynikowe oraz wykaz kont analitycznych, stanowiących ewidencje pomocniczą.

Księgi handlowe zawierają również zestawienia sald i obrotów na poszczególnych kontach księgowych, zarówno głównych, jak i pomocniczych. W skład księgi handlowej wejść musi także wykaz posiadanych przez jednostkę gospodarczą składników aktywów i pasywów.

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Prowadząc pełną księgowość obowiązków jest bardzo wiele. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego. Co to jest sprawozdanie finansowe? Otóż jest to dokument sporządzany pod koniec okresu sprawozdawczego, na podstawie danych z ksiąg rachunkowych, w celu określenia sytuacji majątkowo-finansowej jednostki gospodarczej.

W skład sprawozdania finansowego spółki wchodzi kilka dokumentów. Pierwszym z nich jest bilans, czyli zestawienie wartości składników majątku oraz źródeł ich finansowania. Odzwierciedla on stan majątkowy przedsiębiorstwa. Kolejny dokument natomiast określa osiągnięty w okresie obrachunkowym wynik finansowy, a jest nim rachunek zysków i strat. Poza tymi najważniejszymi dokumentami, w skład sprawozdania finansowego wchodzi również wprowadzenie do tego dokumentu oraz dodatkowe objaśnienia i informacje (a w przypadku uproszczonego sprawozdania finansowego zamiast tego informacja uzupełniająca do bilansu).

W sprawozdaniach finansowych podmiotów, które poddaje się audytowi finansowemu znajdują się dodatkowo: zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Nowe sankcje w VAT

1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie wprowadzonych zmian, organy podatkowe otrzymały możliwość ustalania oraz nakładania na przedsiębiorców dodatkowych zobowiązań podatkowych. Rozwiązanie to, mające charakter sankcyjny ma za zadanie przyczynić się do poprawy efektywności ściągania należności VAT, jak również eliminowania różnego rodzaju zachowań patologicznych mających na celu wyłudzenie podatku, poprzez dotkliwe obciążenia finansowe nakładane na przedsiębiorców niestosujących lub niewłaściwie stosujących przepisy prawa podatkowego.

Zatwierdzone przepisy wprowadzają dwie różne stawki sankcyjne, z których jedna wynosi 30% od błędu w fakturze, a z kolei druga 100% od wartości VAT-u.

Stawka sankcyjna w wysokości 30% będzie nakładana na przedsiębiorców, którym udowodnione zostanie, iż podatnik nie złożył deklaracji podatkowej, nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego, bądź w składanej przez siebie deklaracji podatkowej dopuścił się błędów takich, jak:
– podanie kwoty zobowiązania podatkowego niższej niż kwota należna,
– podanie kwoty zwrotu różnicy podatku/podatku naliczonego wyższej od kwoty należnej,
– podanie kwoty różnicy podatku do obniżenia podatku należnego w następnych okresach wyższej od kwoty należnej,
– podanie kwoty zwrotu różnicy podatku/kwoty zwrotu podatku naliczonego/kwoty różnicy podatku do obniżenia podatku należnego w następnych okresach zamiast przedstawienia kwoty zobowiązania podatkowego, która podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego.

Z kolei sankcja będąca wysokością dodatkowego zobowiązania podatkowego w części, która dotyczy podatku naliczonego wynikającego z faktur, wynosi 100% i zostaje nałożona na podmioty wystawiające fakturę z powyższymi błędami, gdy:
– faktura zostanie wystawiona na podmiot nieistniejący,
– stwierdzone zostaną czynności, które nie zostały dokonane,
– podano kwoty niezgodne ze stanem rzeczywistym,
– potwierdzono czynności nawiązujące do przepisów zawartych w art. 58 oraz art. 83 Kodeksu Cywilnego.

Księgowość dla dużych firm

Duże firmy, których roczny dochód przekroczył 800 000 zł zobowiązane są do prowadzenia księgowości pełnej. Jest to skomplikowana forma opodatkowania, która wymaga prowadzenia ksiąg handlowych i rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, a także sprawdzania stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Zaawansowanie tych zabiegów zmusza przedsiębiorców do zlecenia tych zadań specjalistom. Przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na etatowe zatrudnienie kilku księgowych, którzy będą świadczyć usługi tylko i wyłącznie dla danej jednostki bądź też na wynajęcie biura księgowego, czyli tzw. outsourcingu.

Outsourcing gwarantuje bezpieczeństwo, gdyż w razie nawet najdrobniejszych błędów popełnionych przez naszych usługodawców, możemy ubiegać się o odszkodowanie w ramach polisy ubezpieczeniowej, w którą obowiązkowo dana jednostka musi być wyposażona. Dodatkowo biura księgowe zazwyczaj charakteryzują się dużym doświadczeniem oraz kadrą najwyższej klasy specjalistów, którzy sprawnie wykonują poleconą im pracę.

Profesjonalne usługi księgowe Kraków

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa wiążę się z wieloma obowiązkami. Wkroczenie na rynek usług w taki sposób, aby zainteresować swoimi usługami potencjalnych Klientów jest bardzo trudne, szczególnie gdy konkurencja jest tak ogromna. Wyróżnienie swojej firmy na tle pozostałych do zadanie, które wymaga odpowiedniej koncentracji oraz analizy wszystkich podejmowanych decyzji.

Co zrobić, aby osiągnąć sukces? Istotna jest tutaj księgowość. Dostarcza ona najważniejszych informacji na temat firm, pomaga kontrolować, które decyzje przynoszą oczekiwane skutki. W oparciu o rzetelną księgowość przedsiębiorca jest w stanie osiągnąć sukces. Nasze biuro oferuje profesjonalne usługi księgowe Kraków. Warto jednak pamiętać, że nasza księgowość prowadzona jest dla właścicieli firm z całej Polski. Poszerzamy swoje umiejętności, aby wspierać naszych Klientów oraz pomagać im.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Gwarantujemy wysokiej jakości usługi, które poparte są wieloletnim doświadczeniem. Bezpieczna pomoc, pomoże osiągnąć sukces.

Biuro rachunkowe dla spółek

Założenie spółki już nie jest takim problemem, ponieważ można skorzystać z pomocy ekspertów, dzięki którym proces rejestracji przebiegnie bezproblemowo. To bardzo bezpieczne rozwiązanie, które powoduje, że na rynku pojawia coraz to więcej nowych firm. Co zrobić, aby utrzymać się na rynku? Jak zwiększyć profesjonalizm oraz prestiż w firmie?

Rozsądnym oraz równocześnie korzystnym rozwiązaniem jest biuro rachunkowe dla spółek. Oferowane usługi przez ekspertów pozwalają przedsiębiorcy skupić się na rozwoju firmy, ponieważ o sprawy księgowe może być spokojny. My, jako biuro rachunkowe dla firm, oferujemy kompleksową pomoc księgową dla przedsiębiorców. Świadczymy usługi takie, jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie księgowości pełnej oraz uproszczonej, obsługa kadrowo-płacowa. Dodatkowo w naszych usługach znajdą Państwo doradztwo prawne, a w nim możliwość konsultacji z prawnikami oraz adwokatami.

Jeżeli zainteresowała Państwa oferta usług świadczonych przez biuro rachunkowe dla spółek, zapraszamy do kontaktu! Przedstawimy szczegółowe informacje, a także postaramy się rozwiać wątpliwości.

Pełna księgowość

Pełna księgowość to bardzo zaawansowana forma opodatkowania. Do jej prowadzenia zobowiązane są przedsiębiorstwa, których roczny obrót przekroczył 800 tysięcy euro. Niezależnie od osiągniętego zysku w sposób ten rozliczać muszą się także osobowe spółki kapitałowe, takie jak spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska.

Głównym minusem związanym z tą forma opodatkowania jest konieczność rejestrowania nawet najdrobniejszych operacji przedsiębiorstwa.
Podmioty te obowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, zmuszone są też do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, inwentaryzacji realnego stanu aktywów i pasywów, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz gromadzenia dokumentacji księgowej.

Problematyka tych czynności sprawia, że duże korporacje przeważnie decydują się na przekazanie opieki nad swoimi aktami profesjonalnym biurom księgowym.
Ich doświadczenie oraz duża wiedza z zakresu rachunkowości pozwala bowiem na sprawne i bezpieczne prowadzenie działalności.

Usługi księgowe dla dużych firm

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia księgowości.
O ile niewielkie przedsiębiorstwa posiadają możliwość samodzielnego prowadzenia własnej dokumentacji, tak olbrzymie korporacje zmuszone są do zlecenia tych działań profesjonalistom.
W tym celu najlepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z outsourcingu, czyli przekazania opieki nad firmową dokumentacją jednostkom z zewnątrz.
Wbrew pozorom outsourcing jest znacznie tańszy niż stałe zatrudnienie wykwalifikowanych księgowych. Jednak to nie jego jedyna zaleta. Gwarantuje on pełne bezpieczeństwo oraz poprawność w prowadzonych aktach. Biura księgowe posiadają olbrzymie doświadczenie w świadczonych przez siebie usługach. Ponadto zrzeszają grono kompetentnych księgowych, którzy na bieżąco śledzą zmiany w przepisach polskiego prawa podatkowego.

Profesjonalne biura księgowe dysponują polisami ubezpieczeniowymi, w ramach których można ubiegać się o odszkodowania w razie jakichkolwiek nieprawidłowości z ich strony, podczas świadczenia usług dla naszej firmy.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o.

Prowadzenie księgowości w spółkach nie opiera się na wolnym wyborze, a jest następstwem obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z nimi to w jaki sposób w danej spółce prowadzi się księgowość zależy od tego, jakie spółka osiąga obroty i w jakiej formie funkcjonuje.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o., jednej z najpopularniejszych form prowadzenia przedsiębiorstw odbywa się w formie pełnej. Niestety prowadzący tego rodzaju spółki nie mają możliwości wyboru innej formy księgowości niż księgi rachunkowe. Stanowi o tym jednogłośnie ustawa o rachunkowości.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. nie jest łatwe z powodu tego, że są to akurat księgi rachunkowe. Dlatego w większości takich spółek księgowością zajmują się biura rachunkowe lub zatrudnieni księgowi. Niestety zatrudnienie księgowego nie jest dla firmy tanie, a znacznie lepszą jakość obsługi zapewnia jej biuro rachunkowe.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. najlepiej zlecić profesjonalistom z biura rachunkowego. Dodatkowym atutem tego rozwiązania oprócz kompleksowej obsługi jest atrakcyjna cena.